Otevřít hlavní menu

Lakotština je jazykem severoamerického indiánského národa Lakotů, známého více pod názvem Siouxové. Toto označení dalo také základ označení celé jazykové rodině (siouanská jazyková rodina), neboť jazyk Siouxů je nejrozšířenějším z jejích jazyků.

Lakotštině blízce příbuzná je dakotština, a protože oba jazyky jsou navzájem dobře srozumitelné, považují se za dialekty jednoho jazyka (pro srovnání dialektů viz Siouxština). V roce 2007 mluvilo lakotsky asi 6 až 9 tisíc lidí, tedy zhruba 20 % celkové populace Lakotů. Lakotština patří mezi ohrožené jazyky.

První spolehlivý slovník tohoto jazyka sestavil český lingvista Jan Ullrich. Slovník vydalo v roce 2008 Lakota Language Consortium, organizace spolupracující s Colorado University a se všemi lakotskými rezervacemi na revitalizaci lakotštiny. Jan Ullrich také napsal dosud nejpodrobnější gramatiku lakotštiny (Lakota Grammar Handbook, 2016)[1]. Mnohými americkými lingvisty je tato gramatika označovaná za dosud nejlépe zpracovanou gramatiku jaká byla pro indiánské jazyky napsaná.

Fonetika a fonologie[2]Editovat

SamohláskyEditovat

Přední Střední Zadní
high oral i u
nasal
mid e o
low oral a
nasal

SouhláskyEditovat

Bilabiální Alveolární Postalveolární Palatální Velární Uvulární Glotální
Nazály m [m] n [n]
Plozivy neaspirovaná p [p] t [t] č [tʃ] k [k] [ʔ]
znělá b [b] g [g]
aspirovaná ph [pʰ] / [pˣ] th [tʰ] / [tˣ] čh [tʃʰ] kh [kʰ] / [kˣ]
ejektivní p’ [pʔ] t’ [tʔ] č’ [tʃʔ] k’ [kʔ]
Frikativy neznělá s [s] š [ʃ] ȟ [χ]
znělá z [z] ž [ʒ] ǧ [ʁ]
ejektivní s’ [sʔ] š’ [ʃʔ] ȟ’ [χʔ]
Aproximanta w [w] l [l] y [j] h [h]

Znělá uvulární frikatíva /ʁ/ se před /i/ mění na uvulární vibrantu ([ʀ]) a v rychlé řeči na znělou velární frikatívu /ɣ/.

Abeceda a pravopisEditovat

Lakotština se píše upravenou latinkou doplněnou o písmena s diakritickými znaménky.

Pravopis lakotštiny je fonologický. To znamená, že jedno písmeno (grafém) se zpravidla používá pro zápis jednoho fonému (nikoliv zvuku).

Lakotská abeceda
Písmeno Název Výslovnost (IPA)
A a a [a]
Aŋ aŋ [ã]
B b be [b]
Č č ču [tʃ]
Čh čh čhi [tʃʰ]
Č’ č’ č’ó [tʃʔ]
E e e [e]
G g gli [g]
Ǧ ǧ ǧu [ʁ] ([ʀ], [ɣ])
H h ha [h]
Ȟ ȟ ȟe [χ]
I i i [ɪ]
Iŋ iŋ [ĩ]
K k ku [k]
Kh kh khi [kʰ]
Kȟ kȟ kȟa [kˣ]
K’ k’ k’o [k’]
L l la [l]
M m ma [m]
N n na [n]
O o o [o]
P p pu [p]
Ph ph phi [pʰ]
Pȟ pȟ pȟa [pˣ]
P’ p’ p’o [p’]
S s sa [s]
Š š še [ʃ]
T t tu [t]
Th th thi [tʰ]
Tȟ tȟ tȟa [tˣ]
T’ t’ t’o [t’]
U u u [ʊ]
Uŋ uŋ [ʊ̃]
W w wa [w]
Y y ya [j]
Z z za [z]
Ž ž že [ʒ]
khéze [ʔ]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. ULLRICH, Jan. Lakota Grammar Handbook. [s.l.]: Lakota Language Consortium, 2016. ISBN 978-1-941461-11-2. 
  2. ULLRICH, Jan. New Lakota Dictionary (Incorporating the Dakota Dialects of Yankton-Yanktonai and Santee-Sisseton). [s.l.]: Lakota Language Consortium, 2008. ISBN 0-9761082-9-1. 

Externí odkazyEditovat