Lakotština je jazykem severoamerického indiánského národa Lakotů, známého více pod názvem Siouxové. Toto označení dalo také základ označení celé jazykové rodině (siouanská jazyková rodina), neboť jazyk Siouxů je nejrozšířenějším z jejích jazyků.

lakotština
Počet mluvčích2 000 (2016)
Písmolatinka
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazyknení úředním
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2není
ISO 639-3lkt
Ethnologuelkt
Wikipedie
testovací verze
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Lakotštině blízce příbuzná je dakotština, a protože oba jazyky jsou navzájem dobře srozumitelné, považují se za dialekty jednoho jazyka (pro srovnání dialektů viz Siouxština). V roce 2007 mluvilo lakotsky asi 6 až 9 tisíc lidí, tedy zhruba 20 % celkové populace Lakotů. Lakotština patří mezi ohrožené jazyky.

První spolehlivý slovník tohoto jazyka sestavil český lingvista Jan Ullrich. Slovník vydalo v roce 2008 Lakota Language Consortium, organizace spolupracující s Colorado University a se všemi lakotskými rezervacemi na revitalizaci lakotštiny. Jan Ullrich také napsal dosud nejpodrobnější gramatiku lakotštiny (Lakota Grammar Handbook, 2016)[1]. Mnohými americkými lingvisty je tato gramatika označovaná za dosud nejlépe zpracovanou gramatiku, jaká byla pro indiánské jazyky napsaná.

Fonetika a fonologie[2]

editovat

Samohlásky

editovat
Přední Střední Zadní
high oral i u
nasal či į či ų
mid e o
low oral a
nasal či ą

Souhlásky

editovat
Bilabiální Alveolární Postalveolární Palatální Velární Uvulární Glotální
Nazály m [m] n [n]
Plozivy neaspirovaná p [p] t [t] č [tʃ] k [k] [ʔ]
znělá b [b] g [g]
aspirovaná ph [pʰ] / [pˣ] th [tʰ] / [tˣ] čh [tʃʰ] kh [kʰ] / [kˣ]
ejektivní p’ [pʔ] t’ [tʔ] č’ [tʃʔ] k’ [kʔ]
Frikativy neznělá s [s] š [ʃ] ȟ [χ]
znělá z [z] ž [ʒ] ǧ [ʁ]
ejektivní s’ [sʔ] š’ [ʃʔ] ȟ’ [χʔ]
Aproximanta w [w] l [l] y [j] h [h]

Znělá uvulární frikatíva /ʁ/ se před /i/ mění na uvulární vibrantu ([ʀ]) a v rychlé řeči na znělou velární frikatívu /ɣ/.

Abeceda a pravopis

editovat

Lakotština se píše upravenou latinkou doplněnou o písmena s diakritickými znaménky.

Pravopis lakotštiny je fonologický. To znamená, že jedno písmeno (grafém) se zpravidla používá pro zápis jednoho fonému (nikoliv zvuku).

Lakotská abeceda
Písmeno Název Výslovnost (IPA)
A a a [a]
Aŋ aŋ či Ą ą [ã]
B b be [b]
Č č ču [tʃ]
Čh čh čhi [tʃʰ]
Č’ č’ č’ó [tʃʔ]
E e e [e]
G g gli [g]
Ǧ ǧ ǧu [ʁ] ([ʀ], [ɣ])
H h ha [h]
Ȟ ȟ ȟe [χ]
I i i [ɪ]
Iŋ iŋ či Į į [ĩ]
K k ku [k]
Kh kh khi [kʰ]
Kȟ kȟ kȟa [kˣ]
K’ k’ k’o [k’]
L l la [l]
M m ma [m]
N n na [n]
O o o [o]
P p pu [p]
Ph ph phi [pʰ]
Pȟ pȟ pȟa [pˣ]
P’ p’ p’o [p’]
S s sa [s]
Š š še [ʃ]
T t tu [t]
Th th thi [tʰ]
Tȟ tȟ tȟa [tˣ]
T’ t’ t’o [t’]
U u u [ʊ]
Uŋ uŋ či Ų ų [ʊ̃]
W w wa [w]
Y y ya [j]
Z z za [z]
Ž ž že [ʒ]
khéze [ʔ]

Příklady

editovat

Číslovky

editovat
Lakotsky Česky
wáŋča jeden
núŋpa dva
yámni tři
tópa čtyři
záptaŋ pět
šákpe šest
šakówiŋ sedm
šaglóǧaŋ osm
napčíŋyuŋka devět
wikčémna deset

Vzorový text

editovat

Všeobecná deklarace lidských práv

lakotsky

Wičháša na wíŋyaŋ otóiyohi iglúhapi na iyéhaŋyaŋ wówažapi. Tȟaŋmáhel slol'íč'iyapi na kičhíwičhowepi s'e kičhíčhuwapi kta héčha.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Reference

editovat
  1. ULLRICH, Jan. Lakota Grammar Handbook. [s.l.]: Lakota Language Consortium, 2016. ISBN 978-1-941461-11-2. 
  2. ULLRICH, Jan. New Lakota Dictionary (Incorporating the Dakota Dialects of Yankton-Yanktonai and Santee-Sisseton). [s.l.]: Lakota Language Consortium, 2008. Dostupné online. ISBN 0-9761082-9-1. 

Externí odkazy

editovat