Lakotština

Lakotština je jazykem severoamerického indiánského národa Lakotů, známého více pod názvem Siouxové. Toto označení dalo také základ označení celé jazykové rodině (siouanská jazyková rodina), neboť jazyk Siouxů je nejrozšířenějším z jejích jazyků.

Lakotština
Počet mluvčích není znám
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk není úředním
Kódy
ISO 639-1 není
ISO 639-2 není
ISO 639-3 lkt
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Lakotštině blízce příbuzná je dakotština, a protože oba jazyky jsou navzájem dobře srozumitelné, považují se za dialekty jednoho jazyka (pro srovnání dialektů viz Siouxština). V roce 2007 mluvilo lakotsky asi 6 až 9 tisíc lidí, tedy zhruba 20 % celkové populace Lakotů. Lakotština patří mezi ohrožené jazyky.

První spolehlivý slovník tohoto jazyka sestavil český lingvista Jan Ullrich. Slovník vydalo v roce 2008 Lakota Language Consortium, organizace spolupracující s Colorado University a se všemi lakotskými rezervacemi na revitalizaci lakotštiny. Jan Ullrich také napsal dosud nejpodrobnější gramatiku lakotštiny (Lakota Grammar Handbook, 2016)[1]. Mnohými americkými lingvisty je tato gramatika označovaná za dosud nejlépe zpracovanou gramatiku jaká byla pro indiánské jazyky napsaná.

Fonetika a fonologie[2]Editovat

SamohláskyEditovat

Přední Střední Zadní
high oral i u
nasal
mid e o
low oral a
nasal

SouhláskyEditovat

Bilabiální Alveolární Postalveolární Palatální Velární Uvulární Glotální
Nazály m [m] n [n]
Plozivy neaspirovaná p [p] t [t] č [tʃ] k [k] [ʔ]
znělá b [b] g [g]
aspirovaná ph [pʰ] / [pˣ] th [tʰ] / [tˣ] čh [tʃʰ] kh [kʰ] / [kˣ]
ejektivní p’ [pʔ] t’ [tʔ] č’ [tʃʔ] k’ [kʔ]
Frikativy neznělá s [s] š [ʃ] ȟ [χ]
znělá z [z] ž [ʒ] ǧ [ʁ]
ejektivní s’ [sʔ] š’ [ʃʔ] ȟ’ [χʔ]
Aproximanta w [w] l [l] y [j] h [h]

Znělá uvulární frikatíva /ʁ/ se před /i/ mění na uvulární vibrantu ([ʀ]) a v rychlé řeči na znělou velární frikatívu /ɣ/.

Abeceda a pravopisEditovat

Lakotština se píše upravenou latinkou doplněnou o písmena s diakritickými znaménky.

Pravopis lakotštiny je fonologický. To znamená, že jedno písmeno (grafém) se zpravidla používá pro zápis jednoho fonému (nikoliv zvuku).

Lakotská abeceda
Písmeno Název Výslovnost (IPA)
A a a [a]
Aŋ aŋ [ã]
B b be [b]
Č č ču [tʃ]
Čh čh čhi [tʃʰ]
Č’ č’ č’ó [tʃʔ]
E e e [e]
G g gli [g]
Ǧ ǧ ǧu [ʁ] ([ʀ], [ɣ])
H h ha [h]
Ȟ ȟ ȟe [χ]
I i i [ɪ]
Iŋ iŋ [ĩ]
K k ku [k]
Kh kh khi [kʰ]
Kȟ kȟ kȟa [kˣ]
K’ k’ k’o [k’]
L l la [l]
M m ma [m]
N n na [n]
O o o [o]
P p pu [p]
Ph ph phi [pʰ]
Pȟ pȟ pȟa [pˣ]
P’ p’ p’o [p’]
S s sa [s]
Š š še [ʃ]
T t tu [t]
Th th thi [tʰ]
Tȟ tȟ tȟa [tˣ]
T’ t’ t’o [t’]
U u u [ʊ]
Uŋ uŋ [ʊ̃]
W w wa [w]
Y y ya [j]
Z z za [z]
Ž ž že [ʒ]
khéze [ʔ]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. ULLRICH, Jan. Lakota Grammar Handbook. [s.l.]: Lakota Language Consortium, 2016. ISBN 978-1-941461-11-2. 
  2. ULLRICH, Jan. New Lakota Dictionary (Incorporating the Dakota Dialects of Yankton-Yanktonai and Santee-Sisseton). [s.l.]: Lakota Language Consortium, 2008. ISBN 0-9761082-9-1. 

Externí odkazyEditovat