Kyselka (rozcestník)

rozcestník

Kyselka je české slovo označující vodu s přirozeným obsahem kysličníku uhličitého:

lidská sídla
vodní toky
příjmení osob

viz článek Kyselka (příjmení)

rod rostlin

bývalý rod Acetosella, viz článek Rdesnovité