Kvadrant

rozcestník na projektech Wikimedia


Kvadrant pochází z latinského slova quadrans = čtvrtina; v základním významu je to čtvrtina kruhu.

Kvadrant může býtː

  • Kvadrant (geometrie) - jedna ze čtyř částí roviny rozdělené dvěma navzájem kolmými přímkami, obdobně jedna ze čtyř částí prostoru rozděleného dvěma navzájem kolmými rovinami, též čtvrtina kruhu nebo obvodu kružnice
  • Kvadrant (geografie), též zemský kvadrant - čtvrtina zemského poledníku, tj. část mezi pólem a rovníkem
  • Kvadrant (přístroj) - přístroje používané v astronomii, námořní navigaci a vojenství k určování zenitových vzdáleností hvězd nebo měření úhlů
  • Kvadrant (souhvězdí) - již zrušené souhvězdí, zvané též zední kvadrant