Kvadrant (geometrie)

Kvadrant (lat. quadrans „čtvrtina“) je výsek roviny, vymezený dvěma osami souřadnic. Body na těchto osách se obvykle do žádného z nich nepočítají.

Kartézské souřadnice Editovat

 
Čtyři kvadranty souřadnicového systému

Vodorovná osa se v kartézských souřadnicích obvykle označuje jako osa x a míří doprava, svislá osa jako osa y a míří vzhůru. Kvadranty se pak číslují od kladné poloosy x proti směru otáčení hodinových ručiček jako „první“ až „čtvrtý“, resp. jako I, II, III, IV nebo 1, 2, 3, 4. Obě souřadnice bodů v prvním kvadrantu jsou tedy kladné, ve třetím kvadrantu obě záporné.

kvadrant I II III IV
souřadnice x > 0 < 0 < 0 > 0
souřadnice y > 0 > 0 < 0 < 0

Kvadranty v trigonometrii Editovat

Znaménka trigonometrických funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens závisejí na tom, ve kterém kvadrantu leží jejich argument:

Tabulka kvadrantů
  α sin α cos α tg α cotg α
1. kvadrant 0–90° + + + +
2. kvadrant 90–180° +
3. kvadrant 180–270° + +
4. kvadrant 270–360° +

Odkazy Editovat

Literatura Editovat

  • Ottův slovník naučný, heslo Kvadrant. Sv. 15, str. 446

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat