Kotel na tuhá paliva

druh kotle

Kotel na tuhá paliva je druh kotle, který využívá jako palivo využívá látky v pevném skupenství – obvykle uhlí, dřevo nebo biomasu. Moderní kotle na tuhá paliva je obvykle možné ovládat elektronicky, palivo dobře spalují (jen s minimem popela) a mají jen minimální emise. Naopak staré kotle tuhá paliva patří k častým lokálním zdrojům znečištění ovzduší.

Kotel na tuhá paliva může být buď automatický, nebo s ručním přikládáním. Automatické kotle na tuhá paliva obvykle spalují dřevní pelety. Ty se dávkují ze zásobníku a do topeniště se dopravují pomocí šnekového zařízení. Automatický kotel na tuhá paliva pro svou činnost potřebuje elektřinu – jeho odběr je obvykle okolo 60 W.

Moderní kotel na tuhá paliva se často doplňují o řídicí jednotku, která se stará o spínání i regulaci výkonu. Řídicí jednotka kotle může být zapojena do systémů chytrých domácností.

Princip fungování kotle na tuhá palivaEditovat

Hlavním účelem použití kotle je uvolňování tepelné energie, která je obsažena v palivech. Následně dochází k ohřívání teplonosného média.

Pokud hovoříme o kotlích určených k vyhřívání, existují dva druhy tohoto média: vzduch a voda. (1) Častěji pak roli teplonosného média plní voda. Následně může být energie akumulována a prostřednictvím tohoto média rozváděna dále. (2)

Kotle mohou v současných podmínkách při standardní úrovni tepelné izolace nemovitosti být vhodné pro plochu o celkové výměře od 50 m² do 240 m². Obecně výrobci zohledňují primárně požadavky zákazníků na nekomplikovanou obsluhu a maximální komfort. Z toho vyplývají další konstrukční specifika.

Využití kotle na tuhá palivaEditovat

Princip zároveň závisí na typu užívaného pevného paliva. K těm se typicky zařazuje zejména dřevo nebo uhlí.

Kotle je v závislosti na typu použitého paliva nutné upravit. To je podmínkou optimálního spalování. To především znamená zajištění dostatečného přísunu vzduchu. Rovněž je nutno si při instalaci v domácnostech uvědomit, že k většině kotlů na tuhá paliva je potřeba vyřešit i skladovací prostor. (3)

Základní rozdělení kotlů na tuhá paliva dle palivaEditovat

Kotle můžeme dále kategorizovat na různé skupiny. V první řadě se tak rozdělují podle druhu použitého paliva.

Jednotlivá provedení se rozlišují následovně: (4)

  • teplovodní kotle na dřevo a brikety
  • kotle na pelety
  • kotle na uhlí
  • kotle na štěpku
  • kotle na spalování balíků slámy

Typicky se kotle využívají pouze pro jeden druh paliva, pro který byly původně zkonstruovány. Nicméně výrobci na trh dodávají i zařízení pro kombinovaný provoz. To v praxi znamená, že daný model umožňuje využít dva nebo i více druhů paliv najednou. (5)

Rozdělení kotlů dle způsobů spalování palivaEditovat

Kotle lze rozdělit nejen na základě toho, jaké palivo se v zařízení spaluje, ale také v souvislosti s tím, jak k tomu dochází.

Technologie spalování tak rozeznává (6):

  • kotle s horním spalování
  • kotle se spodním spalováním

Podle preferovaného přísunu paliva dále existují:

  • kotle poloautomatické
  • kotle automatické

Další kritéria členění kotlů na tuhá palivaEditovat

K dalším parametrům se řadí výkon a výhřevnosti. Stejně tak můžeme jednotlivé produkty na trhu podle nákladů potřebných na koupi a používání.

Mezi nejběžnější kotle využívané pro domácnosti v rámci topení lokálními topidly se z výše uvedeného rozdělení standardně řadí v první řadě teplovodní kotle, kotle na pelety, kotle na štěpku a stejně tak i kotle na uhlí. (7)

Kotle na tuhá paliva se zásobníkemEditovat

Kotle na tuhá paliva mohou být rovněž opatřeny integrovaným zásobníkem. Jedná se o typ automatických zařízení. Velikost zásobníku určuje následnou použitelnost celého systému vytápění. Dimenzovány jsou jednotlivé rozličně. Zásobník například u kotlů na pelety tak typicky vydrží až několik dní. (8)

Výhodou tohoto typu je primárně jednoduchost jejich použití. Kotel proces přikládání automatizuje dle preferovaného nastavení. Uživatel se nemusí dále starat o komplikované přikládání.

K nevýhodám ale patří to, že vyšší míra komfortu s sebou nese i vyšší pořizovací cenu. Některé funkce jako například automatické vynášení popela navíc náleží i v této kategorii k již nadstandardnímu vybavení. (9)

Emisní třídy kotlůEditovat

Emisní třídy se řadí k nejdůležitějším parametrům konkrétního zařízení. Toto značení upravuje norma ČSN EN 3035:2012. Ta kotle rozděluje do celkem 5 tříd následujícím způsobem:

Určující je pro ně stanovení emisí. To dále limituje jejich používání i potenciální zákaz prodeje. V případě, že se jedná o kotle, které se již nesmí vyrábět, mohou je obchodníci doprodávat, proto se s nimi na trhu stále setkat lze. Některé kotle se však nesmí již ani používat, viz následující tabulka:

Emisní třída Prodej zakázán od roku Provoz zakázán od roku
1 2018 2022
2 2018 2022
3 2018 Bez omezení
4 Bez omezení Bez omezení
5 Bez omezení Bez omezení

Externí odkazyEditovat

1) https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/83411/final-thesis.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

2) https://docplayer.cz/20239205-Vysoke-uceni-technicke-v-brne-kotle-na-tuha-paliva-bakalarska-prace-fakulta-strojniho-inzenyrstvi-energeticky-ustav-brno-university-of-technology.html

3) https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/83411/final-thesis.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

4) https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/2831/1/Bakalarska%20prace%20-%20Jiri%20Kubat.pdf

5) https://docplayer.cz/20239205-Vysoke-uceni-technicke-v-brne-kotle-na-tuha-paliva-bakalarska-prace-fakulta-strojniho-inzenyrstvi-energeticky-ustav-brno-university-of-technology.html

6) https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/2831/1/Bakalarska%20prace%20-%20Jiri%20Kubat.pdf

7) https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/83411/final-thesis.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

8) https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/83411/final-thesis.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

9) https://www.jaktovybrat.cz/jak-vybrat-kotel-na-tuha-paliva/