Kooptace do České národní rady 1989–1990

Kooptace do České národní rady 1989–1990 byl proces částečně změny složení České národní rady během sametové revoluce v Československu vrcholící v únoru 1990, při němž bylo několik desítek poslanců České národní rady nahrazeno novými osobnostmi.

Právní základ editovat

28. prosince 1989 přijalo Federální shromáždění ústavní zákon č. 183/1989 Sb., o volbě nových poslanců zákonodárných sborů. Ten stanovil, že pokud se uprázdní rezignací poslanecké křeslo ve Federálním shromáždění, České národní radě nebo Slovenské národní radě, neproběhnou doplňovací volby v daném obvodu, jak bylo dosud zvykem, ale noví poslanci budou vybráni po dohodě politických stran a Občanského fóra (na Slovensku hnutí Verejnosť proti násiliu).[1]

Hlavní fáze kooptace nastala 6. února 1990, kdy mandátový a imunitní výbor České národní rady navrhl České národní radě, aby schválila nových 64 poslanců ČNR. Z nich 7 bylo členy Československé strany lidové, 3 členové Československé strany socialistické, 3 členové Komunistické strany Československa a ostatní bezpartijní (většinou za Občanské fórum).[2]

Seznam kooptovaných poslanců ČNR editovat

V závorce stranická příslušnost.

Odkazy editovat

Související články editovat

Reference editovat

  1. Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů [online]. aplikace.mvcr.cz [cit. 2013-02-03]. Dostupné online. 
  2. Návrh mandátového a imunitního výboru české národní rady na usnesení České národní rady k volbě poslanců České národní rady [online]. psp.cz [cit. 2013-02-03]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat