Konceptuální album

V oblasti populární hudby má většina alb charakter souhrnných kolekcí jednotlivých písní, jejichž návaznost zpravidla závisí na dodatečně vytvořené kompoziční osnově. Existují však i alba, která vznikala na základě celistvé, předem vytvořené koncepce. Návaznost jednotlivých písní je zde tedy mnohem těsnější a album nese znaky strukturně propracovaného celku, kroužícího kolem jednoho tematického ohniska (nebo podle několika navzájem úzce propojených témat či motivů dílčích). Znaky konceptuálního alba nesou i díla, která v tomto kontextu obvykle zmiňována nebývají, a pokud ano, pak s jistým definičním omezením: například první dvě alba The DoorsThe Doors a Strange Days (obě 1967), beatlesovské Abbey Road (1969) nebo OK Computer skupiny Radiohead (1997). Za zlatý věk konceptuálních alb lze považovat 60. a 70. léta.

Nejznámější konceptuální alba hudební historie (řazeno chronologicky) editovat

Česká konceptuální alba editovat