Komplexní jednotka

komplexní číslo s absolutní hodnotou rovnou jedné

Komplexní jednotka je v matematice komplexní číslo velikosti 1, tj. takové, jehož absolutní hodnota je rovna jedné. Tedy komplexní číslo (kde jsou reálná čísla) je komplexní jednotka, pokud platí

Množina všech komplexních jednotek tvoří na komplexní rovině kružnici se středem v počátku a jednotkovým poloměrem – vyznačená komplexní čísla a jsou příklady komplexních jednotek
, tedy .

Protože na Gaussově rovině absolutní hodnota znázorňuje vzdálenost obrazu čísla od počátku, tvoří na ní obrazy všech komplexních jednotek kružnici se středem v počátku a poloměrem 1.

Příkladem komplexní jednotky jsou čísla (imaginární jednotka), , 1, −1 nebo např. .

Související článkyEditovat