Komora daňových poradců České republiky

česká profesní organizace

Komora daňových poradců České republiky (dále jen Komora) je institucí, garantující vysokou profesní úroveň daňového poradenství v České republice. Dohlíží na řádný výkon daňového poradenství, usměrňuje činnost daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace, nabízí svým členům celou paletu různých služeb, chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy a podílí se na tvorbě vhodného prostředí pro práci poradců.

Komora daňových poradců České republiky
Vznik1992
Právní formastavovská organizace – profesní komora
SídloKozí 26/4, Brno, 602 00, Česko
Oficiální webwww.kdpcr.cz
Datová schránkang6adi3
IČO44995059 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Komora je zřízena zákonemEditovat

Komora je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, který nabyl účinnosti 1. prosince 1992. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Zákon o daňovém poradenství garantuje očekávané profesní standardy profese, upravuje postavení Komory daňových poradců, práva a povinnosti daňových poradců a definuje i samotné daňové poradenství jako poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Podle tohoto zákona se mohou daňovými poradci stát pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR. Daňoví poradci jsou ze zákona povinně členy Komory.

Důležitým rysem Komory, který zajišťuje její nezávislost a současně je předpokladem její vysoké odborné úrovně, je její samosprávnost.[zdroj?]

Orgány komoryEditovat

  • Valná hromada
  • Prezidium
  • Dozorčí komise
  • Disciplinární komise
  • Zkušební komise

Výkon daňového poradenstvíEditovat

Základní úprava výkonu daňového poradenství je zakotvena v zákoně a následně ve stanovách Komory. Daňovým poradcem podle zákona o daňovém poradenství je fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců. Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Daňové poradenství je založeno na nezávislosti, vysoké profesní kvalifikaci a součástí záruk pro klienty je široká profesní mlčenlivost a plná odpovědnost za případnou škodu.

Významnou legislativní změnu v oblasti daňového poradenství přinesla s účinností od 1. července 2008 novela zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Ta upravuje postavení právnických osob oprávněných vykonávat daňové poradenství. Novela reaguje na změnu zákona o správě daní a poplatků z roku 2007, která pod legislativní zkratku „daňový poradce“ zahrnula také právnické osoby oprávněné poskytovat daňové poradenství, čímž umožnila těmto právnickým osobám zastupovat klienty v daňovém řízení ve stejném rozsahu, jako je mohou zastupovat daňoví poradci. Tyto právnické osoby nejsou členy Komory, Komora je eviduje ve zvláštním seznam a musí se při poskytování daňového poradenství řídit zákonem č. 523/1992 Sb.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat