Komolý jehlan

část jehlanu ležící mezi dvěma rovnoběžnými rovinami

Komolý jehlan je prostorové těleso – část jehlanu, která leží mezi dvěma rovnoběžnými rovinami procházející tímto jehlanem. Jinak řečeno, jde o „jehlan s uříznutým vrškem“. Komolý jehlan je množina všech bodů, které získáme průnikem jehlanu a rovinné vrstvy, pokud vrchol jehlanu leží vně vrstvy.

Pětiboký komolý jehlan
Čtyřboký komolý jehlan vzniklý z kosého jehlanu.

Vlastnosti

editovat

Objem komolého jehlanu je dán tímto vzorcem:

 

kde v je výška komolého jehlanu, tzn. vzdálenost obou podstav, S1 je obsah dolní podstavy a S2 obsah horní podstavy. Pro S2=0 přejde vztah na vzorec pro objem jehlanu.

Tento vztah lze vyjádřit pomocí aritmetického a geometrického průměru jako

 

kde

 

je Heronův průměr obsahů podstav jehlanu, vážený aritmetický průměr aritmetického a geometrického průměru s váhami 2 a 1. Udává, jaký obsah podstavy by musel mít hranol, aby měl stejný objem jako daný komolý jehlan se stejnou výškou. Je o něco větší než obsah středního řezu (v polovině výšky). Ten je totiž dán odmocninovým průměrem, který lze vyjádřit jako (nevážený) aritmetický průměr aritmetického a geometrického průměru obsahů podstav.

 
Garsų Gaudyklė

Externí odkazy

editovat

Související články

editovat