Kolegiátní kostel

typ kostela

Kolegiátní kostel je dle tradice katolické církve kostel většího významu (nikoli však katedrála), v němž denní bohoslužbu vykonává kolegium nebo kapitula kanovníků, založené za účelem zvýšení slavnostnosti křesťanského kultu.

Kolegiátní kostel svatého Petra, hlavní kostel vlámského města Lovaň.

Titul kolegiátního kostela zpravidla zůstává zachován i v případě, kdy kapitula kanovníků již neexistuje.

Zakládání, obnova nebo rušení kolegiátních kapitul přísluší pouze Svatému stolci.

Kolegiátní kostely (titulární i skutečné) se udržely i v některých luterských a anglikánských církvích (například Kolegiátní chrám svatého Petra ve Westminsteru).

Příbuzná heslaEditovat