Otevřít hlavní menu

Košické privilegium či Košický privilej (polsky Przywilej koszycki) sestával z řady práv a svobod udělených uherským králem Ludvíkem Velikým polské Szlachtě (šlechtě) v roce 1374 v Košicích. Výměnou za tyto garance, jedna z Ludvíkových dcer měla po jeho smrti nastoupit na polský trůn.