Otevřít hlavní menu
Možná hledáte: Klinický test.

Klinické studie patří mezi epidemiologické studie. Za zlatý standard se považuje RCT.

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie (RCT)

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie (RCT – Randomized Control Trials) někdy také nazývaná jen dvojitě zaslepená studie (Double Blind) je považována za zlatý standard klinických studií. Nejčastěji zjišťuje účinnost léčiva. Podstatou je, aby lékař ani pacient netušil, jaký lék dostávají. Randomizace znamená náhodný výběr. Zpravidla se provádí tak, že počítač přidělí každému pacientovi náhodně generované číslo, tím se stává pro lékaře anonymní. Stejně tak přidělí náhodné číslo každému léčivu, které lékař použije. Tím se pro něj stává i lék anonymním.

Dvojí anonymita (Double Blind) dává jistotu, že bude bias výběru (selection bias) zcela eliminován či přinejmenším zmenšen na minimum (viz Bias (epidemiologie)).

Data o účinnosti se sbírají podle čísel, až poté se odhalí skupiny. Po odhalení skupin následuje analýza dat, počítají se hodnoty účinnosti léku. Interpretace vysvětlí, jaké závěry ze studie vyplývají. Do studie může vstupovat více skupin, může se sledovat více ukazatelů.
Podobně lze organizovat i analytické studie a počítat rizika nemoci.

OdkazyEditovat