Kleobúlos z Lindu

vládce starověkého městského státu Lindos

Kleobúlos z Lindu (řecky Κλεόβουλος ὁ Λίνδιος, Kleoboulos ho Lindios, latinsky Cleobulus Lindius, 7./6. století př. n. l.) byl vládce starověkého městského státu Lindos na východním pobřeží ostrova Rhodu. Bývá zařazován mezi sedm mudrců.

Kleobúlos z Lindu
Kleobúlos (novodobý památník, v pozadí akropole nad Lindem)

Kleobúlos (novodobý památník, v pozadí akropole nad Lindem)

Narození 7. století př. n. l.?
Lindos (?)
Úmrtí 6. století př. n. l.?
Lindos (?)
Tituly a úřady

vládce (tyran) města Lindos

Umělecká činnost
Znám jako jeden ze sedmi mudrců
Žánr filozofie, poezie

Děti dcera Kleobúlina, básnířka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotEditovat

Pocházel z Lindu, dle jiného údaje z Kárie. Svůj původ odvozoval od Hérakla. Vynikal tělesnou silou i krásou a údajně se obeznámil s egyptskou filozofií.[1] Stal se vládcem (tyranem) v městě Lindu,[2] kde obnovil chrám bohyně Athény, který tam původně vystavěl Danaos.

Složil písně a hádanky v rozsahu asi 3 000 veršů.[3] Údajně složil i koledu v lidovém duchu, se kterou posílal děti vybírat peníze pro státní pokladnu;[4] byl proto obviňován, že tímto způsobem důmyslně obíral občany o peníze.[5] Měl dceru Kleobúlinu, která také skládala hádanky v hexametrech. Kleobúlos zemřel jako sedmdesátiletý stařec. Na jeho hrobě bylo napsáno:

Kleobúla, moudrého muže, smrt velice želí
jeho otčina Lindos, hrdá na moře své.
[6]

VýrokyEditovat

Ve starověku byl někdy zařazován mezi sedm mudrců, např. Platónem v dialogu Prótagoras.[7] S působením sedmi mudrců spojovali Řekové počátky své filozofie.[8] Kleobúlovi je připisována řada stručných mravních naučení a životních rad, které byly často citovány:

 • Říkal, že třeba vdávat dcery tak, aby byly věkem dívkami, ale rozumem ženami; tím naznačoval, že i dívky je třeba vzdělávat. A příteli se prý má prokazovat dobrodiní, aby byl ještě více přítelem, z nepřítele pak je třeba dělat si přítele; máme prý se totiž mít na pozoru před pomluvami přátel a před úklady nepřátel. Vychází-li někdo z domu, nechť si nejprve rozmyslí, co hodlá vykonat, a když se vrátí, nechť zkoumá, co vykonal. Radil též řádně cvičit tělo.[9]
 • Míra je nejlepší. Je třeba ctít otce, ochotně naslouchat a ne mnoho tlachat, nenávidět bezpráví, zachovávat zbožnost, občanům radit co nejlépe, ovládat rozkoš, nedělat nic násilím, vychovávat děti, odklízet sváry, odpůrce lidu pokládat za nepřítele, brát si ženu z rovných, neboť vezmeš-li si ji z mocnějších, dostaneš pány, ne příbuzné.[10]
 • Neposmívat se těm, na něž se dělají vtipy, neboť to v nich vzbudí nelibost. V štěstí se nevyvyšuj, octneš-li se v nesnázích, neponižuj se! Uměj statečně snášet změny osudu![11]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Překlad Antonín Kolář. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0. S. 66.
 2. FREL, Jiří. Od tyranů k Sókratovi: malý český Plutarch. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969. 208 s. cnb000135549. S. 30.
 3. Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Překlad Antonín Kolář. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0. S. 66.
 4. FREL, Jiří. Od tyranů k Sókratovi: malý český Plutarch. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969. 208 s. cnb000135549. S. 30.
 5. VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 411 s. ISBN 978-80-87054-21-5. S. 34.
 6. Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Překlad Antonín Kolář. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0. S. 68.
 7. Platón. Prótagoras. Překlad František Novotný. 2., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 1992. 85 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-16-1. S. 55.
 8. FREL, Jiří. Od tyranů k Sókratovi: malý český Plutarch. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969. 208 s. cnb000135549. S. 25.
 9. Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Překlad Antonín Kolář. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0. S. 67.
 10. SVOBODA, Karel, ed. Zlomky předsokratovských myslitelů. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1944. 175 s. cnb000764151. S. 4.
 11. Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Překlad Antonín Kolář. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0. S. 68.

LiteraturaEditovat

 • Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Překlad Antonín Kolář. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0.
 • VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 411 s. ISBN 978-80-87054-21-5.

Externí odkazyEditovat