Sedm mudrců

v řecké tradici dávní moudří muži

Sedm mudrců je označení užívané v starořecké tradici pro slavné Řeky archaického období, kteří prosluli praktickou životní moudrostí shrnovanou do stručných a později hojně tradovaných vět. Tyto výroky (např. „Ničeho příliš“, „Poznej sám sebe“), které jsou mudrcům připisovány, v sobě obsahují pravidla archaické řecké etiky a často zůstávaly živé a byly rozvíjeny v pozdější antické filozofii. Výčet osob, které jsou mezi sedmi mudrci uváděny, nebyl vždy stejný u všech autorů. Číslo sedm bylo zvoleno pro svou symboliku, již staří Sumerové měli "sedm ochranných duchů". Vždy jsou mezi ně počítáni:

Vyobrazení sedmi mudrců v Norimberské kronice (1493)

Na dalších místech bývají nejčastěji uváděni např.:

a řada dalších.

Literatura

editovat
  • Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Překlad Antonín Kolář. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0. S. 29–79.
  • VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. Praha: Herrmann & synové, 2010. 411 s. ISBN 978-80-87054-21-5. 

Externí odkazy

editovat