Kennedy

rozcestník na projektech Wikimedia

Anglosaské příjmení Kennedy nese nebo neslo více osob, existuje ale i jako rodné jméno či jméno města:

příjmení
rodné jméno
jiné významy