Katechista

Katechista může označovat:

kanonické právo
  • Katechista, v kánonu 785 §§ 1-2 CIC, lat. catechista[1] (podle III. knihy CIC - Učitelský úřad církve) v misiích je ten, kdo není duchovním, ale je náležitě vzdělán ve speciální škole nebo pod vedením misionářů, vyniká křesťanským životem a pod vedením misionáře vyučuje evangelium, liturgii a koná charitativní činnost.[2]
  • Katechista, lat. catechista[3] (podle IV. knihy CIC - Posvěcující úřad církve) je ten, kdo má mandát udělit dovoleně křest za nepřítomnosti řádného udělovatele křtu. Termín katechista se objevuje v oficiálním českém překladu (přeložil: Zedníček) Kodexu kanonického práva z roku 1983 v kánonu 861 § 2: „Za nepřítomnosti nebo při zaneprázdnění řádného udělovatele uděluje dovoleně křest katechista nebo jiný k tomuto úkolu místním ordinářem pověřený a v případě nutnosti dokonce kterýkoliv člověk, který má náležitý úmysl; pastýři duší, hlavně farář se starají, aby věřící byli poučeni o správném způsobu udílení křtu“.[4] Originální latinský text i italský překlad používá na témže místě (v kánonu 861 § 2) stejné slovo: catechista, které zároveň znamená katecheta i katechista. Technicky je zde u češtiny rozdíl mezi katechetou - tím kdo připravuje a vede katecheze, a katechistou – tím, kdo je podle práva pověřen dovoleně udělit křest. Vzhledem k tomu, že ten, kdo vyučuje náboženství může být pověřen i udělením křtu, v širším smyslu jsou výrazy katechista a katecheta chápány jako synonyma; v úzkém smyslu je zde rozdíl v mandátu, katecheta sám o sobě mandát nemá. Dá se říci, že zde[3] katechista je katecheta s pověřením křtít (katechista má širší mandát než katecheta). Pokud by katecheta bez pověření křtil, křtí platně, ale nedovoleně.
pedagogika

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Titulus II De actione ecclesiae missionali
  2. Codex iuris canonici – Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny : latinsko-české vydání s věcným rejstříkem / au­ctoritate Ionnis Pauli PP. II promulgatus. Překlad Miroslav Zedníček. 1. vyd. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství, spol. s.r.o., 1994. 812 s. ISBN 80-7113-082-6. S. 356–357. (latina, čeština) 
  3. a b Caput II De baptismi ministro
  4. Codex iuris canonici – Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny : latinsko-české vydání s věcným rejstříkem / au­ctoritate Ionnis Pauli PP. II promulgatus. Překlad Miroslav Zedníček. 1. vyd. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství, spol. s.r.o., 1994. 812 s. ISBN 80-7113-082-6. S. 392–393. (latina, čeština) 

Související článkyEditovat