Katechismus (z latinského catechismus, < řec. κατεχισμός katechismos < κατέχειν katechein pevně držet, vyučovat, instruovat), česky též věrouka, označuje souhrn křesťanské nauky, výklad hlavních složek křesťanského učení. V přeneseném smyslu se pojmu katechismus používá pro jakýkoliv ucelený souhrn informací zásadního významu, který slouží jako stěžejní směrnice nebo učební materiál při nějaké opakované či dlouhodobé činnosti, jejichž znalost a dodržování se vyžaduje (např. katechismus slušného chování či katechismus ochrany památek). Pro katechismus v jeho klasické formě je typické členění do článků se strukturou „otázka-odpověď“ uzpůsobenou metodě učení probrané látky – memorování. Každý článek obsahuje výklad, případně definice pojmů.

V původním významu znamenal katechismus ústní výuku dospělých a dětí, tzv. katechumenů, kteří se připravovali na křest. Postupně se slovo začalo používat jako název knihy obsahující výklad základních článků křesťanské víry. Název katechismus používají různé křesťanské církve s odlišnými věroukami, proto mají jejich katechismy další upřesňující slova v oficiálním názvu jako Katechismus katolické církve, Pravoslavný katechismus atp.

Různá vydání katechismů během historie v detailech odrážejí vývoj výkladu věrouky a změnu náhledu na některé otázky. Hlavní články křesťanské víry, tvořící základ náplně katechismu, však zůstávají stejné.

Mezi nejznámější katechismy patří:

Reference editovat

  1. DECLARATION OF THE COMMISSION OF CARDINALS ON THE "NEW CATECHISM" ("DE NIEUWE KATECHISMUS") [online]. L'Osservatore Romano, 15.10.1968. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat