Kataklyzma nebo kataklysm (řec. potopa, ničivá povodeň) je živelní pohroma, velká a náhlá přírodní katastrofa nebo rozsáhlý přírodní děj spojený s velkými změnami v přírodním prostředí apod. Kataklyzma je spojováno s obavami o osud lidstva či s představami o jeho zániku, nebo také s obavami o zánik všeho života na Zemi. Různé hrůzné popisy všelijakých hypotetických kataklyzmatických dějů jsou pak oblíbeným materiálem scenáristů a vděčným námětem pro filmaře a spisovatele, zejména v žánru sci-fi či fantasy apod.

Teorie kataklyzmatEditovat

Teorie kataklyzmat označuje již překonanou teorii o převratných dějích v zemské kůře, která vycházela z biblického líčení potopy světa. Snažila se nalézt stopy takových pohrom a vysvětlovala jimi nevratné změny v dávné minulosti Země. Nicméně i současná geologie zná takové pohromy, jako bylo hromadné vymírání starších druhů na konci pleistocénu a počátku holocénu a snaží se najít jejich příčiny. Myšlenku o kataklyzmatech vyslovil jako první francouzský přírodovědec Georges Cuvier.

Příklady hypotetických kataklyzmatEditovat

Příklady z historie ZeměEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Hromadná vymírání.

V historii země došlo k celé řadě vymírání, jejichž příčinami byly většinou drastické změny způsobeny kataklyzmatickými katastrofami jako je masivní vulkanická činnost či pád kosmického tělesa. Doprovodnými efekty těchto událostí jsou kataklyzmatické dopady v podobě značného oteplení či ochlazení planety (zastínění prachem a popelem nebo zesílení skleníkového efektu) poklesy mořské hladiny a zvyšování salinity oceánů a také i pokles obsahu kyslíku. Dopady takovýchto změn na biosféru jsou katastrofické.

LiteraturaEditovat