Karpatoněmecká strana

Karpatoněmecká strana (německy Karpathendeutsche Partei) byla politická strana na území prvorepublikového Československa, respektive Slovenska a Podkarpatské Rusi, která reprezentovala část národnostní menšiny Karpatských Němců.

DějinyEditovat

Byla založena patrně v červenci 1928 ve městě Nálepkovo (tehdy ještě zvaném Vondrišel) jako nová politická strana, která postupně sdružila jednotlivé místní skupiny etnických Němců na Slovensku. V té době také na Slovensko z Českých zemí přišel Franz Karmasin, který byl hlavní postavou strany.[1]

V parlamentních volbách v roce 1929 kandidovala v rámci účelové koalice nazvané Německé volební společenství. Sdružilo se v ní několik tradičních menšinových stran, kromě Karpatendeutsche Partei i Německé pracovní a volební společenství a Německý svaz zemědělců.[2] Mandátu ale nedosáhla. Hlavním konkurentem pro ni byla Spišská německá strana (Zipser deutsche Partei), se kterou původně před volbami uvažovala o alianci. V parlamentních volbách v roce 1935 se Karpatoněmecká strana spojila se Sudetoněmeckou stranou. Franz Karmasin se pak stal poslancem parlamentu. I nyní se na východě republiky tvrdě utkávala se Spišskou německou stranou, která měla ovšem orientaci spíše na uherskou politickou tradici a spolupracovala proto spíše se stranami maďarské menšiny. Jen menším a dočasným konkurentem byla Německá lidová strana, která po roce 1930 vyvíjela činnost hlavně v Bratislavě.[3][4]

Během krize předcházející Mnichovské dohodě byla strana československými úřady, stejně jako její sesterská Sudetoněmecká strana, zakázána. S nástupem autonomistů na Slovensku během druhé republiky byla činnost strany opět povolena, nyní již jako strany s nacionálně socialistickou orientací. Jako Německá strana s vůdcem Franzem Karmasinem se pak stala výlučným reprezentantem německé menšiny na autonomním Slovensku a později i během Slovenského státu.[5]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Politické strany, 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-178-X. S. 918-923. (česky) 
  2. Bosl, Karl: Die erste Tschechoslowakische Republik als multinationaler Parteienstaat [online]. Google Books [cit. 2011-10-22]. Dostupné online. (německy) 
  3. Politické strany. 918-923
  4. Klimek, A.: Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek XIV. 1929-1938. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-425-5. S. 395. (česky) 
  5. Politické strany. 920-923