Karotenoidy jsou barviva rostlin, hub, řas, mikroorganismů a živočichů; jde o lipofilní organické látky ze skupiny tetraterpenoidů. Za svoji barevnost vděčí řetězci konjugovaných dvojných vazeb. Dělí se na dvě základní skupiny: karoteny (červené barvivo) a kyslíkaté sloučeniny (alkoholy, ketony apod.) odvozené od karotenů, které se nazývají xanthofyly (žluté barvivo). V rostlinách se vyskytují v chromoplastech, což jsou plastidy, ve kterých neprobíhá fotosyntéza, nebo jsou vázané na vnitřní obalovou membránu chloroplastů a na membrány thylakoidů, kde chrání fotosyntetický aparát před poškozením. Mají výrazné antioxidační účinky.

Karotenoidy se patrně vyskytovaly hojně také u některých pravěkých organismů, například u druhohorních dinosaurů.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

Externí odkazy editovat