Kapounové ze Svojkova

Kapounové ze Svojkova jsou starý český vladycký rod, v 17. století povýšili do panského stavu. Původ rodového jména není jasný, je však spojován s hrádkem Svojkov u Nového Boru i s vladyky z Kačice, kteří se později začali nazývat Kapouny.

HistorieEditovat

Za prvního jistého předka rodu se považuje Piram, který na počátku 16. století sloužil v královských službách a vlastnil Pecku. Piramův bratr Jindřich měl syna Albrechta, který od roku 1557 působil jako purkrabí Pražského hradu. Někteří (např. Kryštof Václav a Jindřich) se stali hejtmany hradeckého kraje.

Karel Kapoun ze Svojkova (1569-1626) zdědil Běruničky, koupil Zámrsk, avšak roku 1623 mu byl veškerý majetek zabaven. Jeho syn Albrecht válčil jako císařský důstojník se Švédy během třicetileté války. Spolu s bratry Jindřichem, Vejkartem a Jaroslavem povýšil roku 1644 do panského stavu.

V roce 1698 se stal Gottfried hradeckým biskupem. Měli statky v severní a východní části Čech, např. Zámrsk, Valečov, Neustupov, Borovnici[nepřesný odkaz] či domy v Praze a Pardubicích. První větev rodu vymřela roku 1701 zmíněným biskupem Gottfriedem, druhá dosud žije.

ErbEditovat

Polepšený erb Kapounů ze Svojkova po povýšení do panského stavu z 22. června 1644: Čtvrcený červený štít se zlatou špicí a stříbrno-černě polceným srdečním štítkem (původní erb rodu) korunovaným pohanskou korunou a lemovaný vavřínovým věncem, který drží čtyři do středu obrácení stříbrní korunovaní dvojocasí lvi v jednotlivých polích hlavního štítu. Ve špici se vidí černý korunovaný dvojocasý lev, na jehož boku jsou tři hořící granáty, přičemž z každého šlehají tři plameny nad sebou. Na štítě stojí tři korunované turnajské přílby. Na pravé s přikrývadly černo zlatými jsou černá otevřená orlí křídla, každé se třemi hořícími granáty z hrotu štítu nad sebou. Z prostřední s přikrývadly černo-zlatými a červeno-stříbrnými vyrůstají dva rohy, pravý stříbrný a levý černý (původní klenot). Na levé přílbě s červeno-stříbrnými přikrývadly je deset doleva vlajících červených praporků na dlouhých ratištích.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • POUZAR, Vladimír a kol. Almanach českých šlechtických rodů 2005. Praha: [s.n.], 2005. 
  • HALADA, Jan. Lexikon české šlechty. Praha: AKROPOLIS, 1992. ISBN 80-901020-3-4. Kapitola Kapounové ze Svojkova, s. 70. 
  • ŽUPANIČ, Jan. Záhadný původ barona Kapouna aneb těžký život rakouského úředníka. Historický obzor, 2005, vol. 16, č. 1-2, s. 22-32.. [s.l.]: [s.n.] 

Související článkyEditovat