Vladyka

starý český šlechtický titul
Tento článek je o českém šlechtickém titulu. Další významy jsou uvedeny na stránce Vladyka (rozcestník).

Vladyka byl nižší šlechtický titul v Království českém a Markrabství moravském. Ve stavovské hierarchii tvořil nejnižší ze tří šlechtických stavů (vladycký stav, rytířský stav a panský stav, po roce 1620 přibyly další). Někdy bývá užíváno titulu zeman, jenž je prakticky jen jiným označením. Nižší stav bylo pouhé erbovnictví, ke kterému se ale nevázala šlechtická stavovská práva.

Tento titul byl často udělován čerstvě povýšeným rodům. Vladyctví nebylo přísně uzavřeným stavem, zchudlé rody, jejichž členové přijali nešlechtická povolání, automaticky ztratily svůj status. Naopak četné rody byly povýšeny do rytířského či panského stavu. Vladyctví je nutné striktně odlišovat od erbovních měšťanů, tzn. lidí s městským právem, byť s erbem od panovníka.

Známé vladycké rody jsou například: