Zeman (šlechtic)

Zeman je označení nižšího šlechtice v českých zemích, Polsku a Uhrách, pro které se užívá v mezinárodním kontextu výraz džentry.

Zemané v českých zemíchEditovat

Původ slova ukazuje na vztah k zemi. Ve 14. století bylo ještě, podobně jako vladyka, označením šlechty jako celku. Později se význam posunul k obecnému pojmenování nižšího šlechtice, popř. v Čechách úžeji k nižšímu šlechtici, který sídlil na venkovském dvoře a na rozdíl od rytíře se živil zemědělstvím či ve vrchnostenské správě. Na Moravě byl termín zeman déle označením nižší šlechty jako celku. V průběhu 15. století vrstva zemanů zřetelně slábla a stávala se klientelou bohatých panských rodů nebo se stěhovala do měst. Postupně vplynula do pevně ustaveného rytířského stavu. Označení zeman ztratilo formálně právní význam, přetrvávalo však v běžném jazyce nejen v šestnáctém, ale i v 17. století.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • BUBEN, Milan: Encyklopedie heraldiky, 2. vyd. Praha: Libri, 1999, ISBN 80-85983-31-1.
  • Encyclopedia Britannica, 15. vydání, Londýn, 1985.
  • HOŠŤÁLEK, Stanislav: Kniha o rytířích, Praha, 2002, ISBN 80-86018-16-4.
  • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích 1-2. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0895-0. Kapitola Zeman, s. 390-392. (cze) 
  • SEDLÁČEK, August: Z hradů, zámků a podhradí, Praha, 2001, ISBN 80-86425-04-5.
  • SEDLÁČEK, August: O tvrzích a o živobytí na nich, Praha, 1921.
  • ZENGER, Zdeněk M.: Heraldika, Praha, 1978.

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo zeman ve Wikislovníku