Kadheriny (též cadheriny, z anglického „calcium-dependent adhesion“) tvoří skupinu transmembránových proteinů podílejících se na stavbě mezibuněčných spojů. U živočichů známe více než 100 druhů kadherinů, které jsou kódovány rodinou genů a dále upravovány alternativním sestřihem.[1] Jejich schopnost adheze (přilnutí) je podmíněna přítomností vápenatých kationtů v okolním prostředí. V typickém případě se skládají z pěti podobných extracelulárních domén (z nichž tři vážou vápník) a jedné vnitrobuněčné domény, která se často váže na cytoskelet. Kadheriny patří mezi tzv. homofilní adhezivní molekuly, což znamená, že se obvykle každý kadherin váže na stejný kadherin na sousední buňce.[2]

Příklad kadherinu: E-kadherin, který je stavební částicí adhezivních spojů

Třídy editovat

K známých kadherinům patří zejména:[1][3]

Reference editovat

  1. a b LODISH, Harvey, et al.. Molecular Cell Biology. New York: W.H. Freedman and Company, 2004. Dostupné online. ISBN 0-7167-4366-3. 
  2. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  3. POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, William C. Cell Biology. 2. vyd. [s.l.]: Saunders, 2007. ISBN 1416022554. S. 928. 

Externí odkazy editovat