Kačanická soutěska

Kačanická soutěska (albánsky Gryka e Kaçanikut, srbsky Качаничка клисура/Kačanička klisura) se nachází na jihu Kosova, mezi městy Kačanik a Elez Han, na cestě z Uroševace do Skopje. Vyhloubila ji řeka Lepenac a dlouhá je celkem 24 km. Její jižní konec na severomakedonské straně potom tvoří pohoří Šar planina a Skopská Černá hora. Strmé skalní stěny soutěsky, které tvoří především vápenec, zakrývá z velké části vegetace a lesy. V dávných dobách tudy odtékala voda z jezera, které se před mnoha tisíci let vytvořilo na území dnešního Kosova.

Údolí řeky Lepenac v blízkosti města Elez Han.

Soutěskou vede železniční trať a silnice. V blízkosti soutěsky se nacházejí četné povrchové lomy, které slouží pro zásobování cementárny Sharrcem v Elez Hanu. V souvislosti se značným dopravním vytížením místní silnice je plánována její modernizace a výstavba několika tunelů.

V dobách středověku představovala soutěska strategický bod, který zajišťoval přístup ke Kosovu na sever a k Severní Makedonii na jihu. V její blízkosti bylo proto vybudováno několik pevností (např. Kačanická pevnost). Během velké turecké války v roce 1699 se zde střetla vojska Habsburské monarchie a Osmanské říše; v souboji vyhráli nakonec nad Rakušany Turci. Turecké vítězství bylo zaznamenáno v ústní lidové slovesnosti místního obyvatelstva a zachyceno v 19. století.[zdroj?]

Během první světové války obsadila soutěsku také bulharská armáda, a to dne 26. října 1915 v souvislosti se zhroucením obrany na severu země a rychlým bulharským útokem na jih Srbska.