Křižování (doprava)

Křižování vlaků je vyhýbání (míjení) protijedoucích vlaků, drážní úkon na jednokolejných tratích. Odehrává se v železničních dopravnách (stanicích, výhybnách) nebo tramvajových výhybnách, jelikož na jednokolejné trati se nemohou dvě soupravy míjet na širé trati.

Křižování tramvají na tramvajové trati Liberec - Jablonec na výhybně Brandl
Křižování vlaků z pohledu cestujícího

Podobným úkonem je předjíždění vlaků jedoucích stejným směrem.

Externí odkazy

editovat