Otevřít hlavní menu

Jindřich II. (rozcestník)

rozcestník

Jindřich II. je jméno těchto panovníků:

císařové a králové
vévodové
knížata
hrabata
církevní hodnostáři
šlechticové