Jednodomost

Termín označující vlastnost rostlin

Jednodomost (monoecie) je termín, který označuje rostliny, jejíž každý jedinec vytváří jak samčí tak i samičí květy na témže jedinci.

Jednodomé rostliny (uprostřed) mají v rámci jednoho jedince oddělené samčí a samičí rozmnožovací orgány. Toto schéma ukazuje konkrétně květy, platí tedy pro krytosemenné rostliny.

Opakem je dvoudomost.

Mezi jednodomé rostliny patří například líska, bříza, olše, smrk ztepilý, kopřiva žahavka či ořešák královský.