Dvoudomost

Termín označující vlastnost rostlin

Dvoudomost (dioecie) je vlastnost rostlin, kdy jednotlivá rostlina vytváří buď pouze samčí, nebo pouze samičí květy. K oplození je tedy třeba, aby byl pyl z jedné (samčí) rostliny, jejíž květy mají pouze tyčinky, přenesen na druhou (samičí), jejíž květy mají výhradně pestíky. Opakem je jednodomost. Tato vlastnost má význam například v ovocnářství.

Dvoudomé rostliny (vpravo) mají oddělené jedince se samičími a jedince se samčími rozmnožovacími orgány. Toto schéma ukazuje konkrétně květy, platí tedy pro krytosemenné rostliny.