Otevřít hlavní menu

Jaromír Klika

český botanik

ŽivotEditovat

Mládí a studiaEditovat

Jaromír Klika se narodil v rodině učitele, později ředitele na měšťanské škole Josefa Kliky (1857–1906) a jeho manželky Anny, rozené Stolzové (1854–??).[2] Pedagogem (profesorem reálky v Pardubicích) byl i jeho děd Josef Klika. Byl třetí ze čtyř dětí.[4]

Po získání způsobilosti pro střední školy vyučoval v Mladé Boleslavi, Nymburku, Litomyšli a v Praze. V roce 1919 se stal doktorem filozofie a v roce 1922 se habilitoval na vysoké škole zemědělského a lesnického inženýrství při Českém vysokém učení technickém (ČVUT) a stal se zde soukromým docentem.[5]

Akademická kariéraEditovat

Od roku 1932 přednášel na ČVUT nauku o dřevinách[6] V roce 1934 byl na ČVUT jmenován mimořádným bezplatným profesorem,[7] v roce 1945 se stal na Vysoké škole chemicko–technologické profesorem řádným, jeho oborem zde byla mikroskopická technika a zbožíznalství. Od roku 1951 byl profesorem geobotaniky na biologické fakultě UK. Roku 1955 se stal členem korespondentem Československé akademie věd.[6]

Závěr životaEditovat

Zemřel náhle, v průběhu botanického sjezdu v Leningradě.[8]

Rodinný životEditovat

Dne 1. listopadu 1915 se ve Vršovicích oženil s Miladou Moravcovou (1896–??).[9]

DíloEditovat

Dílo Jaromíra Kliky obsahuje přes 140 knih a článků. V letech 1922–1926 se zabýval mykologií a fytopatologií, zejména v období, kdy získal nejprve částečnou, později úplnou studijní dovolenou. V další etapě, která započala v roce 1927, se věnoval dendrologii a geobotanice a vydával vysokoškolské učebnice těchto oborů. Současně zpracoval i středoškolské učebnice botaniky a vydával popularizační publikace. Je považován za zakladatele československé geobotaniky, když napsal zhruba 100 geobotanických prací, kde věnuje pozornost rostlinným společenstvím v různých krajinách Československa i Evropy. Ve 40. letech 20. století vydával dále publikace věnující se ochraně krajiny a krajinnému plánování. Popularizoval vědu články v denním tisku i odborných časopisech. [6]

Publikace (výběr z českých vydání)Editovat

 • Botanicko-geografický nástin okolí litomyšlského (Praha, nákl. vlast., 1920)
 • Příspěvky k rostlinnému výzkumu středních Čech. (I-III; Praha, nákl. vlast., 1922)
 • Monografie českých padlí (příspěvek k mykologickému a fytopathologickému výzkumu Čech; Praha, Masaryk. akademie práce, 1923)
 • O jmélí - škůdci stromů (Souborná studie biologicko-fytopatologická, Praha (Košíře, Václavka, 333), nákl. vlast. 1923, A. Neubert 1925)
 • O kůrách farmaceuticky důležitých (Praha, nákl. vlast., 1923)
 • Z biologie a oekologie hlízenek (Souborná fytopatologická studie; Praha, Reinwart, 1923)
 • O životě hub (základy všeobecné mykologie/ úvod do studia hub; Praha-Smíchov, nákladem "Zvířeny", 1924)
 • Střední Polabí (Praha, nákl. vlast., 1924)
 • O vzniku, vývoji a zániku života (Praha, Sfinx, 1925)
 • O zástupcích rodu Cudoniella Sacc (vodnička) v Československu (Praha, nákl. vlast., 1925)
 • Příspěvek k české mikrofloře (I-V, Praha, nákl. vlast., 1925)
 • Dendrologie (Část 1. Jehličnaté, část 2. Listnáče ; Praha, Ministerstvo zemědělství, 1927–1930)
 • Klíč k určování našich důležitých rostlin cévnatých samorostlých i pěstovaných (Praha, Unie, 1928)
 • Rostliny ve svých vztazích k vnějšímu světu (úvodem do rostlinné ekologie; Praha, Sfinx, Bohumil Janda, 1929)
 • Lesy v xerothermní oblasti Čech = Wälder im xerothermen Gebiete Böhmens (Příspěvek k typologii lesů ČSR; V Praze, Československá Akademie Zemědělská, 1932)
 • Botanika pro vyšší třídy středních škol (V Praze, Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1935)
 • Některé problémy dendrologické a ekologické (Praha, nákladem vlastním, 1935)
 • Přírodovědecké základy světového názoru – závěr přírodopisného učiva pro nejvyšší třídu středních škol (autoři: Jaromír Klika část biologická, František Ulrich část anorganická; V Praze, Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1936)
 • Příručka technické mikroskopie a nauky o zboží (s atlasem mikroskopického rozboru zboží; Praha, Typus, 1936)
 • Lesy v okolí Kopidlna, Rožďalovic a Chlumce nad Cidlinou (Sociologická studie; Praha, nákladem vlastním, 1939)
 • Chráněné rostliny (V Praze, Česká grafická Unie, 1940)
 • Lesnictví – stručná encyklopedie lesnické vědy a praxe (Díl I, Přírodní základy lesa. Svazek 2, Dendrologie; Písek, Matice lesnická, 1940)
 • Naše stromy, stromkové slavnosti (Praha, Svaz spolků pro okrašlování a ochranu domoviny, 1940)
 • Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů (Praha, Král. česká společnost nauk, 1941)
 • Znáte naše stromy a keře? (klíč k určování dřevin, autoři Jaromír Klika a František Procházka; Praha, Česká grafická unie, 1942)
 • Chráníte naši přírodu? (kapitoly z ochrany přírody a krajiny; V Praze, Česká grafická Unie, 1946)
 • Lesní dřeviny – Lesnická dendrologie (Písek, Československá matice lesnická, 1947)
 • Plánujeme s přírodou (Metodika biologického průzkumu při plánování; Praha, Brázda, 1948)
 • Rostlinná sociologie (Fytocoenologie) (V Praze, Melantrich, 1948)
 • Botanika (Učeb. text pro 1. tř. stř. škol (autor Jaromír Klika a j., ilustrace Otto Ušák a j.; Praha, Státní nakladatelství učebnic, 1950, 1951, 1952, 1953)
 • Příručka technické mikroskopie (Praha, Přírodovědné vydavatelství, 1951 Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání
 • Nauka o rostlinných společenstvech (fytocenologie) (Praha, ČSAV, 1955)
 • K fytocenologii rašelinných a slatinových společenstev na Záhorské nížině (Bratislava, Vydavatelství SAV, 1958)
 • Klíč k určování rostlin (pův. rukopis Jaromíra Kliky přepracoval Josef Holub et al., ilustr. Otakar Zejbrlík; SPN, 1965)

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. SVRČEK, Mirko; URBAN, Zdeněk. Jaromír Klika – 100 let od narození. In: Zdeněk Urban. Česká mykologie. Praha: Academia, 1988. Ročník 42. S. 187.
 2. a b Matrika narozených, sv. Štěpán, 1866-1889, snímek 257, Záznam o narození a křtu
 3. JŮZLOVÁ, Jana; KOČÍ, Antonín. Česko. Praha: Euromedia Group, k.s. - Knižní klub, 2005. ISBN 80-242-1525-X. Kapitola Klika Jaromír, s. 193. 
 4. Soupis pražských obyvatel: Klika Josef
 5. Z české techniky v Praze. Lidové noviny. 25. 6. 1922, s. 5. Dostupné online. 
 6. a b c Alois Mezera: Člen korespondent ČSAV Jaromír Klika. Věstník Československé akademie věd. 9/1957, s. 364-368. Dostupné online. 
 7. Jmenování na vysokých školách. Národní listy. 8. 9. 1934, s. 5. Dostupné online. 
 8. Profesor Jaromír Klika zemřel. Vesmír. 9/1957, s. 244. Dostupné online. 
 9. Matrika oddaných, Vršovice, 1913–1918, snímek 182

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat