Botanik

osoba, která praktikuje botaniku

Botanik je vědec zabývající se botanikou, studuje rostliny, včetně krytosemenných, mechů a mořských řas a to jak v terénu (in situ), tak v laboratoři (ex situ). Botanika je přírodní věda zkoumající flóru, tedy rostliny a vše, co s nimi souvisí. V rámci botaniky se rozlišují další specializovanější vědní obory.

Botanička při práci v terénu
Květní diagram

Jedním z nejznámějších botaniků je Carl Linné, který položil základy binomické nomenklatury.

Botanikové se zaměřují zejména na:

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat