Seznam botaniků a mykologů dle zkratek

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam obsahuje standardní zkratky jmen botaniků a mykologů, které se vyskytují v autoritních údajích u vědeckých jmen botanických a mykologických taxonů. Seznam je řazen podle zkratek příjmení, na zkratku jména není brán ohled. Pokud se vyskytuje více používaných zkratek pro daného autora, je vždy učiněn odkaz na zkratku nejvíce používanou. V závorkách za plným jménem autora je uveden letopočet narození a úmrtí; pokud je v závorce uvedena zkratka fl., jedná se pouze o letopočet roku, v němž tento autor publikoval popis taxonu.

AEditovat

BEditovat

CEditovat

DEditovat

EEditovat

FEditovat

GEditovat

HEditovat

IEditovat

JEditovat

KEditovat

LEditovat

MEditovat

NEditovat

OEditovat

PEditovat

QEditovat

REditovat

SEditovat

TEditovat

UEditovat

VEditovat

WEditovat

XEditovat

YEditovat

ZEditovat

Externí odkazyEditovat