Jan Müller (geograf)

český geograf (1951–)

RNDr. Jan Müller (* 29. listopadu 1951, Praha[1]) je český sociální geograf. V roce 1975 ukončil studia geografie na tehdejší Katedře ekonomické a regionální geografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze magisterskou diplomovou prací Koncentrační prostory hlavních regionálních center v Čechách pod vedením Martina Hampla. V letech 1977-2001 pracoval v s. p. TERPLAN – Státním ústavu pro územní plánování, od roku 2001 je zaměstnán v ÚRS PRAHA, a.s. (což je od roku 1992 nástupnická organizace Ústavu racionalizace ve stavebnictví), v úseku regionálního rozvoje a bydlení. Specializuje se na rozmístění a vývoj obyvatelstva, strukturu osídlení, regionalizaci, problematiku městského a venkovského obyvatelstva, střediskovosti obcí, prognózy vývoje rozmístění obyvatelstva, výhledové počty měst, vymezování městských aglomerací a venkova, zejména periferních území. Od roku 2005 spolupracuje s Jiřím Musilem z Centra pro sociální a ekonomické strategie (CESES) FSV UK Praha při studiu periferních území.[2]

Jan Müller
Narození29. listopadu 1951 (72 let)
Praha
Alma materUniverzita Karlova
Povolánígeograf
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Je jedním z autorů a správce datového obsahu Územně identifikačního registru základních sídelních jednotek (ÚIR-ZSJ)[3] (v letech 1992-2004 pro Ministerstvo hospodářství, později pro Ministerstvo pro místní rozvoj, od roku 2004 dodnes pro Český statistický úřad) a od roku 1996 je správcem datového obsahu číselníku základních sídelních jednotek (ZSJ)[4],[5] a číselníku částí obcí. Byl zodpovědný pracovník revize ZSJ v rámci územní přípravy Sčítání lidu, bytů a domů 1999-2001 a spolupracoval na územní přípravě SLDB 2011.[6]

Je externím členem komise jak pro bakalářské, tak pro magisterské zkoušky v oboru Sociální geografie na Přírodovědecké fakulty UK v Praze.[7] Je členem České geografické společnosti, České demografické společnosti (člen Hlavního výboru ČDS) a od roku 2002 též členem České asociace pro geoinformace (CAGI).[8],[9]

Výběr z bibliografie editovat

 • Koncentrační prostory hlavních regionálních center v Čechách, KERG PřF UK, Praha, 1975
 • Vybrané podklady k územně správnímu členění České republiky, Terplan, Praha, 1993
 • Regionalizace České republiky z hlediska dlouhodobých migračních tendencí, Terplan, Praha, 1994
 • Vymezení spádových obvodů středisek osídlení (mikroregiony): pro potřeby regionální politiky a politiky zaměstnanosti: zpracováno na základě regionalizace České republiky podle pohybu za prací (1994), Terplan, Praha, 1994

Spoluautor editovat

 • Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení, CESES FSV UK, Praha, 2006 [1]
 • Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, Český statistický úřad, Praha, 2006 [2], [3]
 • Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, Atelier T-plan, 2008 [4][nedostupný zdroj]
 • Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, Atelier T-plan, 2010 [5]
 • Regionální politika, územní disparity a dopady hospodářské krize v České republice, ÚRS Praha, Praha, 2011 [6]

Články editovat

 • Regionální organizace dlouhodobých migračních procesů v České republice, Geografie: sborník České geografické společnosti, 1995
 • Jsou obce příliš malé?, Obec a finance, 1998
 • Jsou obce v České republice příliš malé?, Geografie: sborník České geografické společnosti, 1998
 • Územní hlediska při sčítání Lidu, domů a bytů 2001, Urbanismus a územní rozvoj, 1999 [7]
 • Územní vývoj hlavního města Prahy od roku 1784, Demografie, 2003
 • Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze, Sociologický časopis, 2008
 • Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie: sborník České geografické společnosti, 2009
 • Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva, Obec a finance, 2009 [8]
 • Demografické změny a jejich územní souvislosti, posilování či oslabování měst, suburbánní rozvoj a jeho diferencovaná dynamika, Urbanismus a územní rozvoj, 2010
 • Prognóza vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje do roku 2030, Obec a finance, 2010
 • Vývoj regionální distribuce obyvatelstva v Česku v letech 1869-2009, Demografie, 2010
 • Regionální disparity ve vývoji nezaměstnanosti v období hospodářské krize, Regionální disparity, 2010 [9] Archivováno 5. 3. 2016 na Wayback Machine.

Školitel editovat

 • Využití osobního počítače při modelování vývoje obyvatelstva, domácností a bytů, Blanka Fischerová, Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha, 1989

Externí odkazy editovat

Reference editovat