Česká geografická společnost

Česká geografická společnost (zkráceně ČGS) je zapsaný spolek vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků v geografii a příbuzných oborech. V čele České geografické společnosti stojí hlavní výbor a prezident, volený na čtyřleté období vždy na sjezdu České geografické společnosti. Prezidentem společnosti je doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (od roku 2018), viceprezidenty jsou prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. a RNDr. Dana Fialová, Ph.D., vědeckým tajemníkem je doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. Archivováno 22. 9. 2018 na Wayback Machine.

V současnosti má více než 500 členů, kteří se člení podle svého působiště do jednotlivých poboček (pražská, českobudějovická, plzeňská, severočeská, liberecká, královéhradecká, brněnská, olomoucká, ostravská) a podle odborného zaměření členů do jednotlivých sekcí (fyzická geografie, sociální geografie, regionální geografie, kartografie, historická geografie, polární sekce, sekce geografického vzdělávání).

Geografická společnost vydává časopis Geografie,[1] který vychází jako vědecký časopis od svého založení a nyní má společností Thomson Scientific přidělen impakt faktor. Časopis Geografie (uvedený ve zprávě jako GEOGRAFIE – PRAGUE) získal v roce 2010 impakt faktor 0,787, což jej zařadilo do třetího kvartilu geografických časopisů (43. místo ze 65 sledovaných časopisů). Společnost dále vydává časopis Geografické rozhledy[2] a časopis Informace České geografické společnosti[3] a provozuje geografický portál Geography.cz. Oba časopisy jsou zařazeny na seznam vědeckých časopisů vedený Radou vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace.[4]

Historie

editovat

Česká geografická společnost je druhou nejstarší vědeckou společností v České republice. Pod názvem Česká společnost zeměvědná byla založena 1. května 1894 na ustavující schůzi konané v Kaulichově domě, sídle Geografického ústavu Karlo-Ferdinandovy university. Zakládajícími členy společnosti byli jak významní geografové té doby, tak i geologové a cestovatelé. Hlavním cílem společnosti bylo vydávání vědeckého časopisu – sborníku. První číslo Sborníku České společnosti zeměvědné vyšlo v roce 1895.

Geografická společnost měnila v průběhu let svůj název, působila na celém území Československa a od roku 1992 pod názvem Česká geografická společnost působí na celém území Česka.

Reference

editovat
  1. www.geografie.cz
  2. Archivovaná kopie. www.geografickerozhledy.cz [online]. [cit. 2011-03-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-19. 
  3. http://geography.cz/informace-cgs
  4. http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=496

Externí odkazy

editovat