Martin Hampl

český geograf a vysokoškolský pedagog

Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc., (* 2. srpna 1940), je český geograf, žák Jaromíra Korčáka, autor desítek prací jak v oblasti základního výzkumu (hierarchické uspořádání reality, klasifikace reálných systémů, teorie geografických systémů, sociálněgeografická regionalizace, vývoj systému osídlení, geografické aspekty společenské transformace aj.), tak i v oblasti výzkumu aplikovaného (perspektivy rozvoje vybraných měst, koncepce územně správního členění, regionalizace pracovních trhů aj.). V současnosti působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.[1] Jeho syn Ing. Štěpán Hampl (* 1969) je developer a manažer v oblasti financování nemovitostí.[2]

Martin Hampl
Narození 2. srpna 1940 (79 let)
Praha
Alma mater Univerzita Karlova
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Teorie hierarchie realityEditovat

Martin Hampl je autorem teorie hierarchie reality,[3] která zdůrazňuje vytváření stále nových nositelů diferenciace, zatímco u vývojově nižších jevů dochází prostřednictvím difúzních procesů k postupnému poklesu rozdílů mezi regiony.

CitátEditovat

 • Martin Hampl (2001, Regionální vývoj: specifika české transformace… ...) implicitně prezentoval poznámku: jednu ze třech dualit v předmětové orientaci samotných geografických hodnocení procesu transformace a regionálního rozvoje je možno popsat následovně: „buď se jedná o postihnutí tendencí regionální diferenciace v sociálně ekonomické úrovni a struktuře anebo o studium vývoje geografické organizace společnosti (vývoj hierarchie osídlení, změny v regionální střediskovosti atd.). Navzdory nepochybné spojitosti obou typů této tendence je nutné zohledňovat i jejich autonomii. Zjednodušeně je to možno vyjadřovat názvy „geografie společenské transformace“ v prvním případě a „transformace geografické organizace“ v případě druhém“.[4]

Vybrané monografieEditovat

 • Hampl, M. (1971): Teorie komplexity a diferenciace světa. Praha, Univerzita Karlova, 183 s.
 • Hampl, M., Ježek, J., Kühnl, K. (1978): Sociálně geografická regionalizace ČSR, Praha, VÚSEI, 304 s.
 • Hampl, M., Gardavský, V. (1981): Základy teoretické geografie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 85 s.
 • Hampl, M., Gardavský, V., Kühnl, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR, Praha, Univerzita Karlova, 225 s.
 • Hampl, M. (1988): Teorie strukturální a vývojové organizace geografických systémů: principy a problémy. Brno, Geografický ústav ČSAV, Studia geographica ; 93, ISSN 0587-1247, 78 s.
 • Hampl, M. (1989): Hierarchie reality a studium sociálněgeografických systémů. Rozpravy ČSAV, Řada matematických a přírodních věd, 99, sešit 1, Praha, Academia, 76 s.
 • Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M., eds. (1994): Territory, Society and Administration. The Czech Republic and the Industrial Region of Liberec, Amsterdam, University of Amsterdam, 230 s.
 • Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M., eds. (1994): Development and Administration of Prague, Amsterdam, University of Amsterdam, 171 s.
 • Hampl, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 395 s.
 • Hampl, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha, DemoArt, 1998, 110 s.
 • Hampl, M. et al. (1999): Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Prague, Charles University in Prague, Faculty of Science, 242 s.
 • Hampl, M. (2000): Reality, society and geographical/environmental organization: searching for an integrated order, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Science, 112 s.
 • Hampl, M. a kol. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 328 s.
 • Hampl, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 147 s.

Výzkumné zprávyEditovat

 • Hampl, M. (1962): Ekonomicko-geografická monografie okresu Rokycany [Diplomová magisterská práce]. Praha, Univerzita Karlova, Katedra ekonomické a regionální geografie, 1962, 126 s.
 • Hampl, M. (1967): Ekonomickogeografická monografie Mladoboleslavska: studie o komplexní ekonomickogeografické diferenciaci prostředí [Kandidátská disertační práce]. Praha, Univerzita Karlova, Katedra ekonomické a regionální geografie, 206 s.
 • Hampl, M. (1974): K problematice prognózy sociálněgeografické regionální struktury: (na příkladě území Severočeského kraje). Praha, Univerzita Karlova, Katedra ekonomické a regionální geografie, 50 s.
 • Hampl, M., Pavlík, Z. (1975): Differentiation of demographic systems according to development and rank with special regard to the third world. The Hague, E. C. P. S., European demographic monographs, volume 5, 46 s.
 • Hampl, M., Pavlík, Z. (1976): Hierarchie reality a problém hodnocení širších souvislostí populačního vývoje: zpráva pro etapové oponentní řízení hlavního úkolu SPZV. Praha, Univerzita Karlova, Katedra ekonomické a regionální geografie, 285 s.
 • Hampl, M. (1977): Obecné souvislosti vývoje demografických a geodemografických systémů: zpráva pro etapové oponentní řízení hlavního úkolu SPZV. Praha, Univerzita Karlova, Katedra ekonomické a regionální geografie, 53 s.
 • Hampl, M. (1980): Vývoj sociálněgeografického systému (na příkladu ČSR): zpráva pro závěrečné oponentní řízení dílčího úkolu SPZV. Praha, Univerzita Karlova, Katedra ekonomické a regionální geografie 237 s.
 • Hampl, M. (1983): Hierarchie sociálněgeografického systému (na příkladu systému osídlení ČSR): zpráva pro průběžné oponentní řízení dílčího úkolu SPZV. Praha, Univerzita Karlova, Katedra ekonomické a regionální geografie, 43 s.
 • Hampl, M. (1985): Hierarchie v realitě a v poznání: zpráva pro závěrečné oponentní řízení dílčího úkolu SPZV. Praha, Univerzita Karlova, Katedra ekonomické a regionální geografie 63 s.
 • Hampl, M. (1988): Teoretická a metodologická východiska studia sociálněgeografických systémů: zpráva pro kontrolovatelnou etapu DÚ SPZV. Praha, Univerzita Karlova, Katedra ekonomické a regionální geografie, 56 s.
 • Hampl, M. (1993): Problémy regionálního rozvoje v České republice: potenciál, subjekty, mechanizmy. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 84 s.
 • Hampl, M. a kol. (1993): Socioekonomický a demografický rozvoj Brna: podkladová studie pro zpracování územního plánu města Brna. Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 60 s.
 • Hampl, M., Blažek, J. (1993): Územní organizace a vývoj společnosti: (teoreticko-metodologická diskuse). Praha, Univerzita Karlova, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 29 s.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Členové katedry [online]. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy [cit. 2010-03-25]. Dostupné online. 
 2. Ing. Štěpán Hampl
 3. HAVLÍČEK, Tomáš; CHROMÝ, Pavel; JANČÁK, Vít; MARADA, Miroslav. Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: Problémy periferních oblastí. Praha: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2005. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-10-10. ISBN 80-86561-21-6. S. 8.
 4. KOREC, Pavol. Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004: identifikácia menej rozvinutých regiónov Slovenska.. [s.l.]: Geografika, Bratislava, 2006. Kapitola Hodnotenie doterajších prác venovaných regionálnemu rozvoju. 

Externí odkazyEditovat