Jan Damascén Rosin

český řeholník, kněz a teolog

Jan Damascén Rosin (?-1765), též Jan Damašský Rosin byl český františkán, kněz a teolog. Po vstupu do řádu, vysvěcení na kněze a získání hlubších zkušeností a znalostí působil jako lektor teologie na klášterních studiích františkánů ve Slaném založených roku 1734. Dalším lektorem současně s Damascénem zde byl Anaklét Burgermeister.[1] Když byla tato řádová škola převedena roku 1749 do Bechyně, přesunuli se do tamějšího konventu i oba zmínění lektoři.[2] Později se bratru Damascénovi podařilo přestoupit na „vyšší“ předmět - bohosloví. Jako lektor teologie vyučoval františkánské studenty a kleriky v olomouckém klášteře sv. Bernardina v roce 1765.[3] Podle mu připsaného titulu „generální lektor teologie“ [4] působil také na generálních studiích františkánů, s největší pravděpodobnosti v pražském konventu u P. Marie Sněžné.

Jan Damascén Rosin OFM
kněz
Zasvěcený život
Institutfrantiškáni
Francescocoa.png
Osobní údaje
Datum úmrtí26. prosince 1765
Místo úmrtíPraha
Povolánílektor filozofie a teologie
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Zřejmě v roce 1765 vytiskl pražský staroměstský tiskař Jan Karel Hraba, produkující pro františkány i řadu jiných titulů, Rosiniho učebnici teologie Tractatus scholastico - canonico - moralis, de externa actionum humanarum regula....[5] Drobný, okolo osmnácti centimetrů vysoký svazek, jistě takto záměrně vydaný pro snadné praktické přenášení a uchovávání obsahuje téměř 500 stran z nejrůznějších oblastí teologie, které Rosin dle titulu ručil pro studující a další bratry františkány české provincie. Hojné dochování knihy původně z františkánských klášterů v Hájku, Hejnici, Bechyni, Moravské Třebové a Dačic ukazuje, že šlo o jednu ze základních příruček, kterou tito řeholníci používali k vzdělávání svých kleriků.[6] Další exempláře z knižních sbírek kapucínů, benediktinů či dominikánů naznačují, že se věhlas Rosinovy teologické učebnice dostal i mimo františkánský řád.[7]

Ještě téhož roku, kdy bylo Damascénovi vytištěno jeho životní dílo, tento řeholník zemřel 26. prosince1765 v Praze.[8]

ReferenceEditovat

  1. Pamětní kniha slánských františkánů - Moravský zemský archiv, fond Františkáni Dačice, sign. 2
  2. BAJGER, Matyáš Franciszek. Česká františkánská knižní kultura : knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí. Ostrava, 2007 [cit. 6.9.2014]. Rigorózní práce. FF Ostravské univerzity. Vedoucí práce Nina Pavelčíková. s. 181 (kapitola Bechyně). Dostupné online.
  3. Srov. teze, které v roce 1765 v bernardinském olomouckém klášteře obhájil Concordius Lehner, rovněž pozdější lektor teologie (†1786) a presidoval je Rosin: Theses selectiores ex universa theologia scholastico - dogmatica, quas praeside P. F. Joanne Damasceno Rosin ..., disputationi exposuit P.F. Concordius Lehner ... in ecclesia Olomucensi ad S. Bernardinum, anno M. DCC. LXV. ... Čtyřstránkové teologické teze vytiskl pražský tiskař Jan Karel Hraba a dochovaly se společně s Rosiniho dílem a Hranovým tiskem Tractatus scholastico-canonico-moralis (viz níže) v Staré knihovně kláštera kapucínů v Brně, signatura 18 A 75, adl. 1.
  4. GREIDERER, Vigilius OFM. Germania Franciscana seu Chronicon Geographo-Historicum Ordinis S. P. Francisci in Germania. Tomus 1.. Oeniponte: [s.n.], 1777. S. 775. 
  5. Pokračování titulu: ... seu de lege, complectens materias tum canonicas, et dogmaticas, cum imprimis morales ... pro usu Alumnorum Almae Provinciae Bohemie .. compilatus A.P.F. Joanne Damasceno Rosin. Rok tisku odvozen podle úvodní dedikace a schválení knihy.
  6. Ve více exemplářích pocházející původně mj. z klášterů v Hájku nebo Hejnici dochováno v knihovně františkánů u P. Marie Sněžné v Praze, z kláštera v Bechyni v Jihočeské vědecké knihovně (signatura Be 777, Be 781a, Be 1285. Další exemplář v historické knihovně kapucínů v Brně (signatura 18 A 75). Historický fond františkánů z Moravské Třebové je dochován v jejich klášteře tamtéž, stejně jako knihy z Dačic. Podle soupisu knih pocházejících z františkánského kláštera v Hejnici bylo dílo vytištěno rovněž v roce 1774. Viz ZEMANOVÁ, Martina. Historická rekonstrukce knihovny konventu františkánů v Hejnicích (1691-1945/1950). Liberec, 2010. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodně-humanitní a p.. Vedoucí práce Milan Svoboda. . Jde zřejmě ale o nepřesné určení, neboť kniha rok vytištění neuvádí a v úvodu nebo církevním schválení na úvodních listech je zmíněn rok 1765.
  7. Srov. exemplář v knihovně kapucínů v Brně (signatura 18 A 75). Knihy z knihovny Rajhradského kláštera, v něm i dochované (signatury: R - Q. III. d. 12, R - F. I. c. 32). Svazek, který měl v osobním užívání dominikán Kazimír Hieber - Vědecká knihovna v Olomouci (signatura 995.113).
  8. Nekrologium české františkánské provincie.