Jablunkovský výběžek

označení pro území Česka na východě v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek

Jablunkovský výběžek je označení pro území Česka na jeho samém východě v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek. Největším sídlem oblasti je město Jablunkov, podle kterého také oblast nese svůj název. Dalšími sídly ve výběžku jsou například Mosty u Jablunkova, Návsí, Bystřice či Dolní Lomná.

Ráz krajiny Jablunkovska

GeografieEditovat

Nachází se ve Slezsku. Na západní straně přiléhá ke zbytku území ČR, ze severu a východu je obklopen Polskem a na jihu sousedí se Slovenskem. Nachází se zde celý tok Lomné, která se zde vlévá do Olše. Nejvyšší horou může být v důsledku nejednoznačného zeměpisného vymezení Velký Polom nebo Ropice. Nachází se zde nejvýchodnější bod ČR a také česko-slovensko-polské trojmezí.

HistorieEditovat

Po většinu středověku toto území náleželo ke slezským knížectvím – nejprve Ratibořskému a poté Opolskému. Po ustanovení Zemí Koruny české se tak stalo jejich součástí. Během válek o rakouské dědictví toto území patřilo mezi ta, která zůstala Habsburské monarchii. Po skončení První světové války se kvůli národnostní různorodosti stalo (ostatně jako celé Těšínsko) předmětem sporů mezi Československem a Polskem. Nakonec se stalo součástí Československa a bylo jeho součástí až do roku 1938, kdy bylo zabráno Polskem a krátce na to Německem. Po Druhé světové válce se vrátilo Československu a po jeho rozpadu je součástí České republiky.

ObyvatelstvoEditovat

Většina obyvatelstva je česká, nachází se zde však významná polská menšina, která tvoří zhruba čtvrtinu obyvatelstva regionu. Zdejší obec Hrádek má nejvyšší podíl Poláků v celé České republice – ti tvoří zhruba 40 % obyvatelstva obce.