Jákobův žebřík

Jákobův žebřík je prvek odkazující na příběh popsaný v Bibli, ve Starém zákoně. V její první knize – Genesis (zvané též První kniha Mojžíšova) – jsou ve 28. kapitole ve verších 12. až 19. popsány události, které se Jákobovi, druhorozenému Izákovu synu, přihodily poté, co byl nucen prchnout z otcova domu před hněvem svého bratra, jemuž sebral prvorozenství.[1]

Zachycení výjevu na obrazu Gerarda Hoeta (1728)

Příběh editovat

Jákob byl na cestě z Beer-šeby a mířil do Cháranu.[2] Na cestě ho zastihla noc a tak se rozhodl přenocovat. V místě, kde právě byl, našel příhodný kámen, ulehl a nalezený kámen si dal pod hlavu.[3] Zdál se mu sen, v němž viděl žebřík, který ze země dosahoval až k nebi, a po něm vystupovali a sestupovali Boží poslové (andělé).[4] Nad žebříkem stál Hospodin, který Jákobovi říkal: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.[5] Po tomto Božím zaslíbení se Jákob probudil a zvolal: „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl! Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.[6] Brzy ráno pak vstal a kámen, jímž si podpíral hlavu, vzpřímeně usadil do země a svrchu jej polil olejem.[7] To místo nazval Bét-el, tedy Dům Boží.[8]

Ohlas editovat

Na Jákobův žebřík odkazuje zvolená podoba památníku Brána nenávratna upomínající na transporty Židůnádraží Praha-Bubny do koncentračních táborů za druhé světové války.[9] Od Svatého ducha roku 1997 nese pojmenování „Kostel U Jákobova žebříku“ také sakrální stavba Českobratrské církve evangelické v pražských Kobylisích.[10]

V roce 2021 vyšla na albu Tinitus od pražské hudební skupiny Původní Bureš píseň „Jákobův žebřík“[11]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. MAYER, Daniel. Jákobův žebřík [online]. Praha: Český rozhlas, 2012-11-18 [cit. 2015-08-09]. Dostupné online. 
 2. Gn 28 , 10 (Kral, ČEP)
 3. Gn 28 , 11 (Kral, ČEP)
 4. Gn 28 , 12 (Kral, ČEP)
 5. Gn 28 , 13  – 28 , 15 (Kral, ČEP)
 6. Gn 28 , 16  – 28 , 17 (Kral, ČEP)
 7. Gn 28 , 18 (Kral, ČEP)
 8. Gn 28 , 19 (Kral, ČEP)
 9. ŠAFRÁNEK, Jaroslav. Jákobův žebřík byl vztyčen. Na Památník ticha už teď chybí jen peníze. iDNES.cz [online]. 2015-03-09 [cit. 2015-08-09]. Dostupné online. 
 10. According to The First Book of Moses, Chapter 28, [online]. Praha: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – Kobylisy [cit. 2015-08-09]. Dostupné online. (angličtina) 
 11. Diskografie – základní řada [online]. Praha: Původní Bureš [cit. 2021-06-03]. Kapitola Tinitus. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat