Izolovaný jazyk je jazyk, který se nedá zařadit do žádné jazykové rodiny (vytvářejí svou samostatnou jazykovou rodinu). Většinou se tímto termínem označují pouze jazyky, které vznikly přirozeným vývojem. To znamená, že uměle vytvořené jazyky nebývají mezi izolované jazyky zařazovány (uměle vytvořené jazyky se klasifikují jako umělé jazyky). Izolované jazyky tím pádem nemají s ostatními jazykovými rodinami ani mezi sebou společné základy slovní zásoby ani gramatiky.

Seznam izolovaných jazyků editovat

v Evropě editovat

v Asii editovat

Do přibližně roku 2010 byla za izolovaný jazyk považována ketština, protože všechny ostatní jazyky z takzvané rodiny Jenisejských jazyků (např. arinština) vymřely. V roce 2008 Edward Vajda předvedl řadu přesvědčivých shod mezi Jenisejskými jazyky a indiánskými jazyky z rodiny na-dené (např. navažština). V současnosti se řadí ketština do nově zavedené rodiny Dené-jenisejské jazyky.

v Africe editovat

v Austrálii a Oceánii editovat

  • zde se nachází přibližně 20 izolovaných jazyků australských a novogvinejských domorodců

v Americe editovat

  • existuje přibližně 32 izolovaných jazyků severoamerických indiánů a asi 40 izolovaných jazyků jihoamerických indiánů
  • Itonama
  • Pirahã

Externí odkazy editovat