Interní základ je základní část předatestační praxe v oborech vnitřního lékařství (mimo pediatrie) a v některých příbuzných oborech. Trvá minimálně 24 měsíců a při sníženém pracovním úvazku se může adekvátně prodlužovat.

Náplň společného interního základu

editovat

povinná praxe v oboru

editovat

18 měsíců na standardním lůžkovém interním oddělení s neselektovaným příjmem nemocných, z toho:

  • 3 měsíce na JIP,
  • 3 měsíce na ambulanci pod odborným dohledem

povinná doplňková praxe

editovat
  • 6 měsíců, náplň podle oboru

doporučená doplňková praxe

editovat
  • 4 měsíce, náplň podle oboru

účast na vzdělávacích aktivitách

editovat
  • povinný kurz po absolvování interního základu ukončený testem – 1 týden,
  • povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny,
  • povinný seminář Základy zdravotnické legislativy – 1 den,

Ukončení společného interního základu

editovat

Po ukončení společného interního základu se ověřují získané znalosti formou testu. Jednou úspěšně absolvovaná společný interní základ může být uznán při získávání atestace v dalším oboru.

Seznam oborů se společným interním základem

editovat

pozn.: číslo v závorce znamená minimální trvání specializačního vzdělávání v daném oboru

Externí odkazy

editovat