Angiologie je obor vnitřního lékařství zabývající se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění krevních a lymfatických cév. Specialista na angiologii se nazývá angiolog.

Povrchový žilní systém na předloktí

Onemocnění editovat

Angiolog se podílí, mnohdy ve spolupráci s odborníky z dalších oborů, na terapii těchto onemocnění:

Požadované vzdělání angiologa v ČR editovat

V souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta může způsobilost získat pouze absolvent oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě absolvováním předatestační praxe zahrnující minimálně 24 měsíců interního základu na standardním interním oddělení a po splnění podmínek interního základu specializační praxe v délce minimálně 36 měsíců zahrnující vedle praxe na interním oddělení s kardiologickým a angiologickým zaměřením i stáže na odděleních diabetologie, cévní chirurgie, angiografie, na jednotce intenzivní angiologické péče a volitelně i dermatologie.

Literatura editovat

  • KARETOVÁ, Debora; STANĚK, František, a kol. Angiologie pro praxi. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2007. 400 s. (Jessenius). ISBN 978-80-7345-001-4. 
  • ELIŠKA, O.; SPÁČIL, J.; ŠTVRTINOVÁ, V. Angiologie. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-544-4. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat