Paliativní medicína

obor medicíny zabývající se léčbou nevyléčitelně nemocných pacientů

Paliativní medicína se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných pacientů se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického – celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav.

Infuzní pumpa pro vstřikování opioidů epidurálním katétrem

Cílem je, aby vznikaly funkční specializace, navazující na základní medicínské obory, které umožní specializované vzdělávání pro paliativní péči těm odborníkům, jež jsou v přímém kontaktu s onkologickými i neonkologickými pokročile nemocnými.

Lékař zabývající se tímto oborem se nazývá paliatr.

Moderní paliativní péče

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Paliativní péče.

Moderní paliativní péče:

 • se neodvrací od nevyléčitelně nemocných, ale chrání jejich důstojnost a klade hlavní důraz na kvalitu života
 • dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií smrtelných onemocnění
 • je založena na interdisciplinární spolupráci a na celostním pohledu na nemocného člověka, a zahrnuje proto v sobě lékařské, psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty
 • vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotové priority (hodnotovou orientaci) a chrání právo pacienta na sebeurčení
 • zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných, nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých
 • nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka
 • vychází ze zkušenosti, že existuje zásadní rozdíl mezi špatnou a kvalitní péčí o umírající a že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a nesmyslným utrpením

Česká republika

editovat
 
Rozhovor lékaře s pacientem

V České republice je odborná problematika řešena primárně v České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.[1] Pravidelně pobíhají Celostátní konference paliativní medicíny[2] a do roku 2008 se konal také brněnský den paliativní medicíny.[3]

První specializovaná klinika vznikla v lednu 2021 po názvem Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, jejíž první přednostkou se stala Kateřina Rusinová.[4]

Reference

editovat
 1. Česká společnost paliativní medicíny [online]. ČLS JEP, z.s. [cit. 2022-04-18]. Dostupné online. 
 2. XII. celostátní konference paliativní medicíny – zrušena [online]. Česká společnost paliativní medicíny [cit. 2021-12-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-12-26. 
 3. XIV. brněnský den paliativní medicíny (30. 10. 2008) [online]. Brno: [cit. 2021-12-26]. Kinosál Fakultní nemocnice Brno, garant Česká onkologická společnost. Dostupné online. 
 4. První Klinika paliativní medicíny v České republice [online]. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, 2021-01-17 [cit. 2022-04-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-04-16. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat