Paliativní medicína

obor medicíny zabývající se léčbou nevyléčitelně nemocných pacientů

Paliativní medicína se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných pacientů se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického – celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav.

Cílem je, aby vznikaly funkční specializace, navazující na základní medicínské obory, které umožní specializované vzdělávání pro paliativní péči těm odborníkům, jež jsou v přímém kontaktu s onkologickými i neonkologickými pokročile nemocnými.

Lékař zabývající se tímto oborem se nazývá paliatr.

Moderní paliativní péče:

  • se neodvrací od nevyléčitelně nemocných, ale chrání jejich důstojnost a klade hlavní důraz na kvalitu života
  • dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií smrtelných onemocnění
  • je založena na interdisciplinární spolupráci a na celostním pohledu na nemocného člověka, a zahrnuje proto v sobě lékařské, psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty
  • vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení
  • zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných, nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých
  • nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka
  • vychází ze zkušenosti, že existuje zásadní rozdíl mezi špatnou a kvalitní péčí o umírající a že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a nesmyslným utrpením

Česká republikaEditovat

 
Rozhovor lékaře s pacientem

V České republice je odborná problematika řešena dlouhodobě v Sekci paliativní medicíny SSLB (společnost pro studium a léčbu bolesti) ČLS JEP, v roce 2007 například XIII. Brněnský den paliativní medicíny.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat