Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Institut pro kriminologii a sociální prevenci je výzkumnou organizační složkou státu se sídlem v Praze, řízenou Ministerstvem spravedlnosti, která je zaměřena na výzkumnou, studijní a analytickou činnost v oblasti práva, justice a bezpečnosti. Přispívá tím k zajišťování právní jistoty, kvalitní legislativy a k účinnější kontrole kriminality. Organizačně se člení na skupiny a pracovní týmy, v čele stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti a který jako svůj poradní sbor zřizuje Vědeckou radu, složenou z externích odborníků z oblasti teorie i praxe. Ředitelem je PhDr. Miroslav Scheinost.

HistorieEditovat

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vzniknul jako Vědeckovýzkumný ústav kriminalistiky v roce 1960. Šlo o spolupráci tří rezortů – Generální prokuratury, ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra. V roce 1966 se ústav přejmenoval na Výzkumný ústav kriminologický při Generální prokuratuře a od té doby se již zabýval výlučně kriminologií, zejména pak kriminalitou mladistvých, její recidivou a prevencí. V letech 1968–1969 vystupoval VÚK na podporu pražského jara, během normalizace z něj museli odejít nejzkušenější pracovníci a došlo k značné ideologizaci výzkumu; ústav měl spíše podrobně rozpracovávat řešení, navržená státními orgány, než samostatně bádat.[1]

V roce 1990 přijal VÚK současný název a v roce 1994 přešel pod Ministerstvo spravedlnosti.[2]

ČinnostEditovat

Předmětem činnosti jsou především oblasti:[3]

ReferenceEditovat

  1. NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 3. vyd. Praha: ASPI, 2008. 528 s. ISBN 978-80-7357-376-8. S. 36-37. 
  2. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Historie IKSP [on-line]. Nedatováno [cit. 22. ledna 2015]. Dostupné on-line na: <http://www.ok.cz/iksp/o_hist.html>.
  3. § 4 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. července 2008, č. 113/2008-OANA, kterou se vydává Statut Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Externí odkazyEditovat