Viktimologie

Viktimologie je odvětví kriminologie,[zdroj?] které se zabývá oběťmi trestných činů, jejich typologií a předpoklady stát se obětí trestného činu (viktimností).[zdroj?] Proces, kterým se člověk stává obětí trestného činu, se nazývá viktimizace. Viktimologie se také snaží předcházet obviňování oběti.

Stejně tak se viktimologie věnuje problematice obětí z hlediska jejich vyrovnávání se s činem, který na nich byl spáchán, a s jejich možným zapojením do procesu odhalování kriminality. Z tohoto pohledu je důležitou součástí tzv. restorativní justice a tvorby trestní politiky.

Předmět viktimologieEditovat

Viktimologie zkoumá zejména následující jevy:

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat