Penologie (z latinského poena, trest) je součást právní vědy, jež se zabývá výkonem trestu. Zkoumá účinnost různých druhů trestu, podmínky výkonu trestu, praktické otázky vězeňství, možnosti alternativních trestů, prevenci, recidivu a podobně.

Penologie v Česku editovat

Výzkumný ústav penologický v Praze (VÚP)[pozn. 1] – ústav registrovaný Československou akademií věd jako resortní výzkumný ústav Sboru nápravné výchovy ČSR (SNV ČSR) řídil průkopník novodobé české penologie doc. PhDr. Jiří Čepelák, CSc., (23. 1. 1915 Jílovice – 23. 10. 1989 Praha), klinický psycholog a sociolog ovlivněný americkým behaviorismem. Ústav vznikl 1. 12. 1966, ovšem k 31. 12. 1980 jej pod záminkou rušení neefektivních vědeckých pracovišť zrušil ministr spravedlnosti Němec, čímž byla ve vězeňství ochromena odborná činnost a zastaveny pozitivní trendy dané dílčí reformou vězeňství z roku 1968.[1] Kromě jiného zde např. doc. PhDr. Pavel Hartl, CSc., doc. MUDr. Václav Mikota, CSc., a MUDr. Dušan Bílý, CSc. vedli skupinovou psychoterapii s odsouzenými (tehdy pod označením „skupinové poradenství“).[2]

Odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. V oborovém slangu „penolák“.

Reference editovat

 1. KÝR, Aleš a kol. Památník Pankrác (průvodce expozicí Vězeňské služby České republiky). Historická penologie: časopis Institutu vzdělávání – Kabinetu dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii. 2003, č. 1, s. 10–11.
 2. DIVIŠOVÁ, Jaroslava. Ústní informace. 5. 12. 2017. [Zapisovatelka při skupinovém poradenství; tehd. jm. Vaňková.]

Literatura editovat

 • BAJCURA, Lubomír. Práva vězně: od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody. Praha: Grada, 1999. 158 s. Právo pro každého. ISBN 80-7169-555-6.
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. a MAKARIUSOVÁ, Vlasta. Úvod do penologie. Praha: Sociálně-právní institut, 1997. 113 s.
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava a SEDLÁČEK, Vojtěch. Základy penologie pro policisty. Praha: Policejní akademie České republiky, 2002. 148 s. ISBN 80-7251-104-1.
 • DAEMS, Tom, ed., VAN ZYL SMIT, Dirk, ed. a SNACKEN, Sonja, ed. European penology?. Oxford: Hart, 2013. 370 s. Edice Oñati international series in law and society. ISBN 978-1-84946-233-4.
 • DÜLMEN, Richard van. Divadlo hrůzy: soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Překlad Vladimír Čadský. Praha: Rybka, 2001. 230 s. ISBN 80-86182-44-4.
 • FÁBRY, Anton. Úvod do penológie. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2006. 175 s. Edícia právo – ekonómia – demografia. ISBN 80-89185-23-1.
 • FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Překlad Čestmír Pelikán. Praha: Dauphin, 2000. 427 s. Studie, sv. 10. ISBN 80-86019-96-9.
 • FRANCEK, Jindřich. Zločin a trest v českých dějinách: nové vydání rozšířené o paměti prvního československého kata ... 3., rozšíř. vyd. V Praze: Rybka, 2007. 543 s. ISBN 978-80-86182-91-9.
 • MAŘÁDEK, Vladimír. Výkladový slovník penologie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2003. 142 s. ISBN 80-7042-256-4.
 • MEZNÍK, Jiří; KUCHTA, Josef a KALVODOVÁ, Věra. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 75 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy university v Brně, č. 132. ISBN 80-210-1248-X.
 • POPELKA, Jiří. Penologie. Díl první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 95 s. Edice Monografie. ISBN 978-80-244-2932-8.
 • SKALICKÝ, Ján. Základy penitenciárnej vedy a penológie. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1992. ISBN 80-7160-017-2.
 • SOTOLÁŘ, Alexander; ŠÁMAL, Pavel a PÚRY, František. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: Beck, 2000. 468 s. Edice Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-7179-350-7.

Související články editovat