Impuls síly

fyzikální veličina

Impuls síly je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje časový účinek působení síly.

Velikost impulsu síly závisí na velikosti síly a na čase, po který tato síla působila. Čím delší dobu síla působí, tím větší je její účinek.

Značení editovat

Výpočet editovat

Impuls síly je určen jako součin síly a časového intervalu, tzn.

 ,

kde   je konstantní síla působící po dobu  .

Není-li síla po celou dobu svého působení konstantní, lze hodnotu impulsu síly získat integrací, tzn.

 

Vlastnosti editovat

  • Impuls síly je roven změně hybnosti tělesa, tzn.
 ,

kde   je hybnost.

  • Název impuls má význam náraz, což znamená, že tato veličina je vhodná k popisu vlivu tzv. nárazových sil, tedy sil, které působí po velmi krátkou dobu a mají značnou velikost. Využívá se tedy při studiu rázu těles.

Související články editovat

Externí odkazy editovat