Hexogen

chemická sloučenina

Hexogen (1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinan) je velmi silná, karcinogenní,[2] často používaná trhavina, často též označovaná jako Cyklonit, RDX (z angl. Research Department Explosive) nebo T4.

Hexogen
Obecné
Systematický název1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinan
Ostatní názvy1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexan; 1,3,5-cyklotrimethylentrinitramin
Sumární vzorecC₃H₆N₆O₆
Identifikace
Registrační číslo CAS121-82-4
Vlastnosti
Molární hmotnost222,035 Da
Bezpečnost
GHS01 – výbušné látky
GHS01
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Základní fyzikální a chemické vlastnosti editovat

 
Hexogen rekrystalizovaný z acetonu

Chemicky je hexogen cyklický triamin, jehož 3 dusíkové atomy šestičlenného cyklu nesou namísto vodíkového atomu nitroskupinu ( -NO2), sumární chemický vzorec této sloučeniny je C3H6O6N6.

Jde o krystalickou látku s hustotou 1,82 g/cm3 a teplotou tání 203 °C. (Hustota závisí vždy na dané krystalové modifikaci.)

Ve vodě je prakticky nerozpustný, stejně tak jako ve většině běžných organických rozpouštědel. Dobře se však rozpouští v acetonu, při teplotě 20 °C má nasycený roztok koncentraci 6,8 %.

Hexogen je chemicky značně stabilní, nereaguje s kovy, zředěnými minerálními kyselinami a hydroxidy. Kyselina sírová jej však rozkládá při koncentraci vyšší než 70 % a proto při jeho výrobě nelze použít nitrační směs na bázi H2SO4 + HNO3.

Pyrotechnické vlastnosti a využití editovat

Jako výbušnina vykazuje mimořádně dobré vlastnosti – je velmi stabilní a málo citlivý vůči vnějším vlivům a přitom se vyznačuje velmi vysokou brizancí a razancí výbuchu. Ve srovnání s populárním pentritem vykazuje vyšší stabilitu a nižší citlivost vůči mechanickým podnětům, jeho brizance výbuchu je naopak mírně vyšší. Moderním požadavkům na bezpečnost ve vojenství však přestává vyhovovat a proto je pomalu vytlačován látkami jako je NTO, popř. jsou používány jeho modifikace jako je RS-RDX nebo je jeho celkový obsah ve výbušných směsích omezován.

Je proto ideální látkou pro přípravu jak průmyslových tak vojenských trhavin. Často se přitom v různém poměru mísí s jinými explozivními i neexplozivními látkami a setkáme se s ním mimo jiné jako součástí výbušnin pod obchodním názvem HBX, Cyclotol a v řadě jiných vojensky využívaných výbušnin, včetně klasických plastických trhavin jako je např. C-4, PE-4 nebo Semtex. Ve směsi s HTPB a práškovým hliníkem tvoří náplň moderních leteckých bomb letectva USA pod názvem PBXN-109, popř. ve směsi s chloristanem amonným, HTPB a práškovým hliníkem pod názvem AFX-757. Směsi hexogenu a TNT se nazávají hexolity, příkladem hexolitu je kompozice B.

Jako výbušnina vykazuje tyto základní vlastnosti:

  • Energie výbuchu: 5 820 kJ/kg
  • Detonační rychlost: 8 900 m/s při krystalové hustotě
  • Detonační tlak Pcj = 349 kbar při krystalové hustotě
  • Objem spalných plynů: 910 l/kg
  • Teplota exploze: 3 400 °C
  • Teplota vzbuchu: 260 °C

Výroba editovat

 
Příprava hexogenu

Existuje celá řada výrobních postupů pro syntézu hexogenu, z nichž patrně nejpoužívanější je nitrolýza urotropinu bezvodou kyselinou dusičnou. Reakci je třeba provádět za vydatného chlazení, protože je silně exotermní a v každém případě vede ke vzniku řady nechtěných vedlejších produktů. Rafinace výsledného produktu se pak provádí jednak vysrážením hexogenu z reakční směsi, případně následnou rekrystalizací z acetonového roztoku.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Cyclonite. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. How this military explosive is poisoning American soil

Související články editovat

Externí odkazy editovat