Hexafluorofosforečnan stříbrný

chemická sloučenina

Hexafluorofosforečnan stříbrný je anorganická sloučenina se vzorcem AgPF6.

Hexafluorofosforečnan stříbrný
Strukturní vzorec

Strukturní vzorec

Obecné
Systematický název
Sumární vzorec AgPF6
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
InChI 1S/Ag.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
Vlastnosti
Molární hmotnost 252,83 g/mol
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H314[1]
P-věty P260 P264 P280 P301+330+331 P303+361+353 P304+340 P305+351+338 P310 P321 P363 P405 P501[1]
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Použití a reakceEditovat

Hexafluorofosforečnan stříbrný je často používaným reaktantem v anorganické a organokovové chemii. Nahrazuje halogenidové ligandy slabě koordinující hexafluorofosforečnanové anionty, přičemž se sráží příslušný stříbrný halogenid. Příkladem může být příprava acetonitrilových komplexů z bromidů kovů prováděná v roztoku acetonitrilu:

AgPF6 + Re(CO)5Br + CH3CN → AgBr + [Re(CO)5(CH3CN)]PF6

AgPF6 může fungovat jako oxidační činidlo, za vzniku kovového stříbra jako vedlejšího produktu; například ferrocen rozpuštěný v dichlormethanu se oxiduje na hexafluorofosforečnan ferrocenia:[2]

AgPF6 + Fe(C5H5)2 → Ag + [Fe(C5H5)2]PF6 (E = 0.65 V)

Podobné reaktantyEditovat

Z hlediska vlastností a využití se hexafluorfosforečnanu stříbrnému nejvíce podobají tetrafluoroboritan (AgBF4) a hexafluoroantimonačnan stříbrný (AgSbF6).

Srovnání s dusičnanem stříbrnýmEditovat

Dusičnan stříbrný je tradičním a méně nákladným činidlem pro odštěpování halogenidů, díky čemuž se využívá při důkazových reakcích na přítomnost halogenidů. Podobně jako AgPF6 je však špatně rozpustný ve slabě zásaditých rozpouštědlech; jelikož je dusičnanový anion Lewisova zásada tak je interferujícím ligandem, což omezuje jeho využití.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Silver hexafluorophosphate na anglické Wikipedii.

  1. a b c d Silver hexafluorophosphate. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. N. G. Connelly; W. E. Geiger. Chemical Redox Agents for Organometallic Chemistry. Chemical Reviews. 1996, s. 877–922. DOI 10.1021/cr940053x. PMID 11848774.