Henoteismus

ve filozofii náboženství označení pro dvě formy uctívání božstva, stojící mezi polyteismem a monoteismem
(přesměrováno z Henotheismus)

Henoteismus, ze starořeckého heis theos „jeden bůh“, je ve filozofii náboženství označení pro dvě formy uctívání božstva, stojící mezi polyteismem a monoteismem. V první formě nazývané též kathenoteismus (z kath hena theon „jeden bůh v dané chvíli“) je jedno vybrané božstvo v daném okamžiku uctíváno jako nejvyšší a často získává i atributy ostatních božstev. Podle druhé nazývané také monolatrie je uctíváno jedno božstvo bez toho, aby byla odmítnuta existence jiných božstev. Jako henoteismus může být také v nadřazenost jednoho božstva na ostatními.[1][2]

Termín henoteismus byl poprvé užit Friedrichem Schellingem ve smyslu „poměrně primitivního monoteismu“ a zpopularizován Maxem Müllerem, který ho užíval jako zaměnitelný s pojmem kathenoteismus. V Mullerově pojetí je henoteismus dočasné uctívání vybraného božstva v polyteistickém kontextu jako exkluzivního nositele veškerých možných vlastností, či „zvláštní forma polyteismu, v které je každý bůh čas od času skutečným Božstvím, nejvyšším a absolutním, který není limitován mocí ostatních bohů. Henk Versnel henoteismus definuje jako „výsadní uctívání jednoho boha, který je považován za jedinečného a nadřazeného, přičemž ostatní bohové nejsou znevažováni, ani odmítnuti, a dostává se jim uctívání kdykoliv to rituál vyžaduje”, a domnívá se, že může být jak trvalý, tak dočasný.[3][4] Pozdější autoři preferovali pojem monolatrie. Henoteismu se podobá pluriformní monotheismus, víra v nezávislá božstva, která jsou všechna projevem jediné božské podstaty.[2]

Jako henoteismus ve třetím uvedeném smyslu je chápáno například uctívání Jahveho ve starověkém judaismu. Pojem kathenoteismus byl Mullerem používán pro védské náboženství.[1] Dále byl henoteismus spojován například s náboženstvím Babylonie a Egypta, nebo antickými mysterijními náboženstvími.[2][5]

Reference

editovat
  1. a b The nature of polytheism [online]. Encyclopaedia Britannica [cit. 2021-05-11]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c Henotheism, or kathenotheism [online]. Encyclopaedia Britannica [cit. 2021-05-11]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. HENK, Versnel. Coping With the Gods. [s.l.]: Brill, 2011. Dostupné online. ISBN 978-90-04-20490-4. S. 243–244. 
  4. HEISER, Michael. Monotheism, Polytheism, Monolatry, or Henotheism? Toward an Assessment of Divine Plurality in the Hebrew Bible Assessment of Divine Plurality in the Hebrew Bible [online]. Liberty University, 2008 [cit. 2021-05-11]. Dostupné online. 
  5. Mystery religion - Theology [online]. Encyclopaedia Britannica [cit. 2021-05-11]. Dostupné online. (anglicky)